Свідоцтво на торговельну марку № 299429 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 299429 (заявка m201914435): їжмед; їж мед
(111)
Номер свідоцтва
299429
(210)
Номер заявки
m201914435
(151)
Дата реєстрації знака
09.06.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
19.06.2029
(220)
Дата подання заявки
19.06.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
09.06.2021, бюл. № 23/2021
(731)
Заявники

Дем'янчук Віталій Валентинович;
Вул. Першотравнева, 75, с. Логвин, Володарський р-н, Київська обл., 09321 (UA)

(732)
Власники

Дем'янчук Віталій Валентинович;
Вул. Першотравнева, 75, с. Логвин, Володарський р-н, Київська обл., 09321 (UA)

(740)
Довірена особа
(750)
Адреса для листування

Рудий Тарас Григорович;
А/с 31, м. Київ, 04136 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.30:

Мед; крем-мед