Свідоцтво на торговельну марку № 322960 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 322960 (заявка m202010576): грізлі
(111)
Номер свідоцтва
322960
(210)
Номер заявки
m202010576
(151)
Дата реєстрації знака
03.08.2022
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
02.06.2030
(220)
Дата подання заявки
02.06.2020
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
03.08.2022, бюл. № 31/2022
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

чорнй; білий;

(731)
Заявники

Стрижова Марина Володимирівна;
Вул. Сосницька, ###, м. Київ, 02090 (UA)

(732)
Власники

Стрижова Марина Володимирівна;
Вул. Сосницька, ###, м. Київ, 02090 (UA)

(750)
Адреса для листування

Стрижова Марина Володимирівна;
Вул. Сосницька, ###, м. Київ, 02090 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.45:

Правничі послуги; послуги щодо охорони майна та людей; персональні та соціальні послуги стосовно задоволення потреб людини, що їх надає третя сторона; арбітражні послуги; перевіряння багажу на відповідність правилам безпеки; консультування щодо фізичної безпеки; оглядання промислових підприємств для цілей безпеки; влаштовування релігійних зборів; наймання (прокат) вогнегасників; складання гороскопів; послуги детективних агентств; реєстрування доменних імен (правничі послуги); забезпечування охорони авторських прав; відкривання секретних замків; пошуки зниклих людей; консультування щодо інтелектуальної власності; ліцензування інтелектуальної власності; послуги щодо наглядання за інтелектуальною власністю; ліцензування комп'ютерного програмного статку (правничі послуги); послуги крематоріїв; медіація (посередництво) (врегулювання конфліктів); наглядання за дітьми; наглядання за житлом за відсутності мешканців; нічна охорона; наймання (прокат) одягу; наймання (прокат) вечірнього одягу; опікування домашніми тваринами; послуги щодо особистої охорони; розслідування особистого минулого; похоронні послуги; охорона цивільна; повертання загублених речей; наймання (прокат) засобів пожежної сигналізації; послуги пожежників; похоронні контори; правниче досліджування; стеження за охоронною сигналізацією; послуги щодо судового процесу; супроводжування в громадських місцях (ескорт); послуги щодо усиновлювання; послуги шлюбних агентств. 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 322961 (заявка m202010578): grizzly
*322961 m202010578

Схожі торговельні марки