Заявка на торговельну марку № m202402224 fbПоширити

* Триває розгляд заявки

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m202402224: place by mv
(210)
Номер заявки
m202402224
(220)
Дата подання заявки
05.02.2024
(441)
Дата публікації заявки
20.02.2024
(731)
Заявники

Вовк Марина Олександрівна;
Вул. Київська, ###, кв. ###, с. Крюківщина, Бучанський р-н, Київська обл., 08136 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Зарницька Ніна Леонідівна;
Вул. Дегтярівська, 11, кв. 13, м. Київ, 04050 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Аукціонний продаж; влаштовування і проведення комерційних заходів; демонстрування товарів; забезпечування комерційною інформацією та порадами для споживачів у виборі товарів і послуг; маркетинг цільовий; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; оптимізація пошукова для сприяння продажам; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування показів мод на рекламні потреби; організовування ярмарків; послуги з пошуку потенційних клієнтів для сприяння продажам для інших; послуги закупівельні для інших [закуповування товарів та послуг для інших підприємств]; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажам; послуги рекламні зі створювання фірмового стилю для інших; послуги щодо комерційного лобіювання; послуги щодо комерційного посередництва; послуги щодо оптового продажу фармацевтичних, ветеринарних і гігієнічних препаратів та товарів медичного призначення; послуги щодо роздрібного продажу фармацевтичних, ветеринарних і гігієнічних препаратів та товарів медичного призначення; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; рекламування з оплатою переходів на вебсторінку за рекламним оголошенням; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі онлайн; розповсюджування зразків; розробляння маркетингових концепцій; розробляння рекламних концепцій; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; сприяння продажам для інших; сприяння продажам товарів і послуг шляхом спонсорської підтримки спортивних подій; сприяння продажам товарів через лідерів громадської думки; створювання телевізійних програм для продажу товарів через телемагазини. 

Інші торговельні марки цього власника