Свідоцтво на торговельну марку № 343372 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 343372 (заявка m202203228): фармадол забудь про головний біль
(111)
Номер свідоцтва
343372
(210)
Номер заявки
m202203228
(151)
Дата реєстрації знака
07.02.2024
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
15.02.2032
(220)
Дата подання заявки
15.02.2022
(441)
Дата публікації заявки
24.02.2022
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
07.02.2024, бюл. № 6/2024
(731)
Заявники

Акціонерне товариство «ФАРМАК»;
Вул. Кирилівська, ###, м. Київ, 04080 (UA)

(732)
Власники

Акціонерне товариство «ФАРМАК»;
Вул. Кирилівська, ###, м. Київ, 04080 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Долгова Наталія Юріївна;
Вул. Кирилівська, 63, м. Київ, 04080

(750)
Адреса для листування

Долгова Н. Ю.;
Вул. Кирилівська, 63, м. Київ, 04080 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.5:

Фармацевтичні препарати; ліки для людей. 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 343863 (заявка m202201992): farmadol; k; фармак; забудь про головний біль; фармадол
*343863 m202201992