Свідоцтво на торговельну марку № 340055 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 340055 (заявка m202128658): kormotech; dream think care
(111)
Номер свідоцтва
340055
(210)
Номер заявки
m202128658
(151)
Дата реєстрації знака
15.11.2023
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
01.12.2031
(220)
Дата подання заявки
01.12.2021
(441)
Дата публікації заявки
04.01.2022
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
15.11.2023, бюл. № 46/2023
(731)
Заявники

Товариство з обмеженою відповідальністю «КОРМОТЕХ»;
C. Прилбичi, Яворiвський р-н, Львiвська обл., 81062 (UA)

(732)
Власники

Товариство з обмеженою відповідальністю «КОРМОТЕХ»;
C. Прилбичi, Яворiвський р-н, Львiвська обл., 81062 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Шпакович Тетяна Іванівна (№ 240);
Пров. Устинівський, 6, м. Київ, 03110

(750)
Адреса для листування

«Дубинський і Ошарова», Шпакович Тетяна Іванівна;
Пров. Устинівський, 6, м. Київ, 03110 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.31:

Корми для тварин; корми для домашніх тварин; напої для домашніх тварин. 

Кл.35:

Рекламування; керування підприємницькою діяльністю, організовування та адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи; адміністративна допомога щодо запитів про подання комерційних пропозицій; адміністративна допомога щодо запрошень до участі у тендерних процедурах; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; адміністрування програм лояльності для клієнтів; аналізування собівартості; аудит підприємницької діяльності; аудит фінансовий; аукціонний продаж; аутсорсингове адміністративне керування для компаній; ведення переговорів щодо укладання угод у сфері підприємницької діяльності для інших; вивчання ринку; визначання громадської думки; виписування рахунків; готування платіжних документів; демонстрування товарів; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; допомога в керуванні підприємницькою діяльністю; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадчі послуги для керування підприємницькою діяльністю; досліджування щодо підприємницької діяльності; економічне прогнозування; забезпечування відгуками від користувачів на комерційні або рекламні потреби; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою вебсайтів; забезпечування інформацією у сфері підприємницької діяльності; забезпечування інформацією щодо комерційних та ділових контактів; забезпечування комерційною інформацією та порадами для споживачів у виборі товарів і послуг; забезпечування рейтингами від користувачів на комерційні або рекламні потреби; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; збирання статистичних даних; індексування вебсайтів на комерційні або рекламні потреби; керування діяльністю щодо програм з відшкодовування витрат для інших; керування підприємницькою діяльністю в перехідний період; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; консультування з керування підприємницькою діяльністю; консультування з комунікаційних стратегій щодо рекламування; консультування з комунікаційної стратегії щодо зв'язків з громадськістю; консультування з організовування підприємницької діяльності; маркетинг; маркетинг цільовий; маркетингові досліджування; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; написання рекламних текстів; написання сценаріїв на рекламні потреби; обробляння текстів; оновлювання рекламних матеріалів; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; оновлювання та ведення інформації в реєстрах; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування показів мод на рекламні потреби; організовування ярмарків; орендування рекламного місця; оформляння вітрин; оцінювання підприємницької діяльності; поради щодо організовування і керування підприємницькою діяльністю; посередницькі послуги у сфері підприємницької діяльності щодо підбору потенційних приватних інвесторів для підприємців, які потребують фінансування; послуги агентств комерційного інформування; послуги експертів з ефективності підприємницької діяльності; послуги з аутсорсингу (допомога у сфері підприємницької діяльності); послуги з керування підприємницькими проєктами для об'єктів будівництва; послуги з конкурентного розвідування ринку; послуги з корпоративних комунікацій; послуги з макетування на рекламні потреби; послуги з оптимізації трафіку вебсайтів; послуги з порівнювання цін; послуги з розвідування ринку; послуги закупівельні для інших (закуповування товарів та послуг для інших підприємств); послуги зі зв'язків із засобами масової інформації; послуги зі створювання та керування списками подарунків; послуги імпортно-експортних агентств; послуги рекламних агентств; послуги щодо зв'язків з громадськістю; послуги щодо комерційного лобіювання; послуги щодо комерційного посередництва; послуги щодо оптового продажу кормів та напоїв для тварин; послуги щодо роздрібного продажу завантажних музичних творів у цифровому форматі в режимі онлайн; послуги щодо роздрібного продажу завантажних та попередньо записаних музичних творів та фільмів у режимі онлайн; послуги щодо роздрібного продажу творів мистецтва художніми галереями; послуги щодо роздрібного продажу кормів та напоїв для тварин; пошук даних у комп'ютерних файлах для інших; пошук спонсорів; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; приймання телефонних дзвінків для недоступних абонентів; прокат білбордів (рекламних щитів); прокат рекламних матеріалів; прокат рекламного часу на засобах інформування; прокат торговельних автоматів; прокат торговельних стендів; пряме поштове рекламування; психологічне тестування для відбирання персоналу; публікування рекламних текстів; радіорекламування; рекламування з оплатою переходів на вебсторінку за рекламним оголошенням; рекламування зовнішнє; рекламування поштою; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі онлайн; розклеювання рекламних плакатів; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних концепцій; розслідування у сфері підприємницької діяльності; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; складання індексів інформації на комерційні або рекламні потреби; складання профілю цільової аудиторії на комерційні або маркетингові потреби; сприяння продажам для інших; сприяння продажам товарів і послуг шляхом спонсорської підтримки освітніх, розважальних та спортивних подій; створювання рекламних фільмів; створювання телевізійних програм для продажу товарів через телемагазини; телевізійне рекламування; телемаркетингові послуги; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін; фахове консультування щодо підприємницької діяльності; розміщування в мережі Інтернет на вебсторінках і на вебсайтах інформації щодо асортименту товарів та рекламної інформації щодо переліку надаваних послуг, що дозволяє покупцям зручно оглядати, замовляти, купувати ці товари та замовляти послуги з вебсторінок і вебсайтів в інтернеті, а також отримувати необхідну інформацію про ці товари та надавані послуги; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів (крім їх транспортування), яке дозволяє покупцям зручно оглядати та купувати ці товари в пунктах оптової та роздрібної торгівлі, за допомогою торговельних автоматів, каталогів посилкової торгівлі або електронних засобів, в тому числі через вебсайти; інформування та консультування щодо послуг 35 класу, зазначених у переліку. 

Кл.42:

Наукові і технологічні послуги та досліджування і розробки, що їх стосуються; послуги з промислового аналізування, промислового досліджування та промислового дизайну; контролювання якості та послуги з аутентифікації; проєктування та розробляння комп'ютерного апаратного і програмного забезпечення; графічний дизайн; графічний дизайн рекламних матеріалів; дизайн візитних карток; дизайн інтер'єру; дизайн паковання; досліджування і розробляння нових товарів для інших; інформаційно-технологічні послуги, що надаються на основі аутсорсингу; консультування щодо розробляння вебсайтів; науково-технічне експертування; розробляння технічної документації; створювання та обслуговування вебсайтів для інших; створювання та розробляння каталогів інформації на основі вебсайтів для інших (послуги у сфері інформаційних технологій); технологічне консультування; художнє оформляння (промисловий дизайн); інформування та консультування щодо послуг 42 класу, зазначених у переліку. 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 328535 (заявка m202201138): optimeal expert
*328535 m202201138
Свідоцтво торговельну марку № 340054 (заявка m202128657): к; kormotech
*340054 m202128657
Свідоцтво торговельну марку № 330968 (заявка m202101115): об'єднані любов'ю; обєднані любовю
*330968 m202101115
Свідоцтво торговельну марку № 318288 (заявка m202018739): my love
*318288 m202018739
Свідоцтво торговельну марку № 294703 (заявка m202016861): nutriforce
*294703 m202016861
Свідоцтво торговельну марку № 306371 (заявка m201928847): му; my love
*306371 m201928847
Свідоцтво торговельну марку № 97116 (заявка m200705742)
*97116 m200705742
Свідоцтво торговельну марку № 58512 (заявка 20040505293): kopmotex; кормотех
*58512 20040505293
Свідоцтво торговельну марку № 291867 (заявка m201910122): міцний імунітет-здорова тварина; міцний імунітет здорова тварина
*291867 m201910122
Свідоцтво торговельну марку № 57552 (заявка 20040404146)
*57552 20040404146
Свідоцтво торговельну марку № 122677 (заявка m200822080)
*122677 m200822080
Свідоцтво торговельну марку № 291868 (заявка m201910123): strong immunity-healthy pet; strong immunity healthy pet
*291868 m201910123
Свідоцтво торговельну марку № 97115 (заявка m200705739)
*97115 m200705739
Свідоцтво торговельну марку № 50714 (заявка 2004032150): мяу
*50714 2004032150
Свідоцтво торговельну марку № 251199 (заявка m201704806): мяу! смакота для кота
*251199 m201704806
Свідоцтво торговельну марку № 57027 (заявка 2004032151): клуб 4 лапи
*57027 2004032151
Свідоцтво торговельну марку № 262395 (заявка m201722752): master
*262395 m201722752
Свідоцтво торговельну марку № 217541 (заявка m201508244): club 4 paws
*217541 m201508244
Свідоцтво торговельну марку № 57028 (заявка 2004032152): гав
*57028 2004032152