Заявка на знак № m201211939 fbПоширити

Заявка на знак для товарів і послуг № m201211939: discount club

m201211939

13.07.2012

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ»;
 (UA)

Боруха Людмила Леонідівна

 

Кл.36:

Страхування; фінансова діяльність; кредитно-грошові операції; операції з нерухомістю; аналізування фінансове; банківські операції; банківські послуги на дому за допомогою електронних систем; взаємні безготівкові розрахунки; випускання кредитних [виплатних] карток; випускання цінних паперів; відкриття і ведення поточних і депозитних рахунків; вкладання коштів; депозитні операції; доброчинство фінансове; електронне переказування коштів; житлове кредитування; залучення іноземних інвестицій; зберігання цінностей; зберігання у сейфах; здійснення фінансових операцій в Україні та за її межами; інформування про зміни біржового курсу; інформування і консультування фінансове; інформування і консультування щодо кредитування фізичних та юридичних осіб; інформування і консультування щодо програм кредитування населення, молодіжного кредитування та специфічних видів кредитних угод; інвестиційно-банківські послуги; інвестиційне та проектне фінансування; касове обслуговування; керування інвестиціями; керування фінансове; клірингові послуги; короткострокове і довгострокове кредитування; кредити під заставу; купування на виплат [в кредит]; надання кредитів; надання кредитів на придбання автомобілів, житла, індивідуальне будівництво; надавання позики фінансової; надавання позики на виплат [в кредит]; надання послуг щодо отримання кредитів; надання послуг щодо обслуговування мобільних платежів; наймання [орендування] на виплат [в кредит]; обмінювання грошей; обслуговування за кредитні [виплатні] картки; оцінювання фінансове [банківські операції]; ощадні банки; перевіряння справжності чеків; підзаставні банківські позики; позикові агентства; позичання під заставу; посередництво [забезпечування агентами-посередниками]; посередництво біржове; посередницькі послуги щодо акцій та облігацій; послуги щодо капіталовкладень; послуги ощадних банків; послуги резервних фондів; послуги у поручництві; послуги щодо залучення фінансування; послуги щодо розробляння і здійснювання різноманітних програм кредитування населення та специфічних видів кредитних угод; послуги за дебетові картки; послуги щодо пенсійних виплат; приймання вкладів [депозитів] від юридичних і фізичних осіб; страхування кредитів; факторингові операції; фінансові відрахування [страхування, банківські позики, нерухомість]; фінансування; фінансові послуги; фінансування експортно-імпортних операцій; фінансове оцінювання матеріальних збитків; фінансовий консалтинг; фонди взаємодопомоги. 

Схожі торговельні марки