Свідоцтво на торговельну марку № 348222 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 348222 (заявка m202207256): we tea
(111)
Номер свідоцтва
348222
(210)
Номер заявки
m202207256
(151)
Дата реєстрації знака
29.05.2024
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
28.06.2032
(220)
Дата подання заявки
28.06.2022
(441)
Дата публікації заявки
29.06.2022
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
29.05.2024, бюл. № 22/2024
(731)
Заявники

Тюрін Євген Вікторович;
Вул. Велика Діївська, ###, кв. ###, м. Дніпро, 49068 (UA)

(732)
Власники

Тюрін Євген Вікторович;
Вул. Велика Діївська, ###, кв. ###, м. Дніпро, 49068 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Гладченко Віктор Олексійович;
Вул. Воскресенська, 12, кв. 4, м. Дніпро, 49000

(750)
Адреса для листування

Гладченко Віктор Олексійович;
Вул. Воскресенська, 12, кв. 4, м. Дніпро, 49000 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.30:

Замінники чаю; квітки або листя рослин, що використовуються як замінники чаю; напої чайні з молоком; чаї трав'яні; чай з бурих водоростей; чай охолоджений; чай. 

Кл.35:

Маркетинг у сфері виробництва і продажу чаю; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців чайної продукції; організовування виставок чайної продукції на комерційні або рекламні потреби; рекламування чайної продукції; рекламування чайної продукції через комп'ютерну мережу в режимі онлайн; розповсюджування зразків чайної продукції; розміщування в одному місці, в інтересах інших осіб, асортименту вищезгаданих товарів 30 класу (крім їх транспортування) для забезпечення покупцям зручного огляду та придбання цих товарів у магазинах роздрібної і оптової торгівлі та у мережі фірмових магазинів; розміщування в мережі інтернет інформації щодо асортименту вищезгаданих товарів 30 класу та рекламної інформації щодо переліку надаваних послуг, яке дозволяє всім зацікавленим особам зручно оглядати, замовляти та купувати товари і замовляти ці послуги, а також отримувати необхідну інформацію про товари чи надавані послуги. 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 300693 (заявка m201907439): колоніст
*300693 m201907439
Свідоцтво торговельну марку № 216389 (заявка m201506962): kolonist
*216389 m201506962