Свідоцтво на знак № 56660 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 56660 (заявка 2003077286): аквариумный мир; diodon
(111)
Номер свідоцтва
56660
(210)
Номер заявки
2003077286
(151)
Дата реєстрації знака
15.12.2005
(156)
Дата продовження строку дії свідоцтва
11.07.2013
(181)
Дата закінчення строку дії свідоцтва
01.07.2013
(186)
Дата закінчення строку продовження дії свідоцтва
01.07.2023
(220)
Дата подання заявки
01.07.2003
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
15.12.2005, бюл. № 12/2005
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

жовтий; синій; голубий; червоний; чорний; білий;

(731)
Заявники

Мунтян Олександр Васильович;
Вул. Академіка Корольова, 104/2, кв. 44, м. Одеса, 65089 (UA)

(732)
Власники

Мунтян Олександр Васильович;
Вул. Академіка Корольова, 104/2, кв. 44, м. Одеса, 65089 (UA)

(750)
Адреса для листування

Мунтян О. В.;
Вул. Академіка Корольова, 104/2, кв. 44, м. Одеса, 65089 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Імпортно-експортні агентства; сприяння продажеві (посередництво) акваріумного устатковання 

Інші торговельні марки цього власника