Свідоцтво на торговельну марку № 216691 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 216691 (заявка m201501690): ia; іа; тарес; tapec
(111)
Номер свідоцтва
216691
(210)
Номер заявки
m201501690
(151)
Дата реєстрації знака
26.09.2016
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
12.02.2025
(220)
Дата подання заявки
12.02.2015
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
26.09.2016, бюл. № 18/2016
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

синій; відтінки синього; червоний; відтінки червоного;

(731)
Заявники

Васянович Дар'я Сергіївна;
Вул. Кірова, 86, кв. 8, м. Коростень, Житомирська обл., 11505 (UA)

(732)
Власники

Васянович Дар'я Сергіївна;
Вул. Кірова, 86, кв. 8, м. Коростень, Житомирська обл., 11505 (UA)

(740)
Довірена особа

Гудим Ірина Вікторівна;
Вул. Пушкінська, 39, кв. 25, м. Київ, 01004

(750)
Адреса для листування

Гудим Ірина Вікторівна;
Вул. Пушкінська, 39, кв. 25, м. Київ, 01004 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Агентства комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; аудит комерційної діяльності; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; вивчання ринку; визначання громадської думки; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування показів мод на рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; готування платіжних документів; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; допомога в керуванні справами; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; записування повідомлень (канцелярські роботи); збирання інформації у комп'ютерні бази даних; збирання статистичних даних; імпортно-експортні агентства; інвойсування; інтерактивне рекламування через комп'ютерну мережу; комп'ютеризоване ведення справ; керування справами артистів-виконавців; керування справами в готелях; керування справами постачальників послуг вільнонайманих працівників; керування справами спортсменів; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; комплектування штату працівників; консультування щодо керування справами; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; макетування реклами; маркетинг; машинописні роботи; репродукування документів; надавання ділової інформації за допомогою веб-сайтів; надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання (прокат) канцелярських машин і обладдя; наймання (прокат) рекламних матеріалів; наймання (прокат) торговельних автоматів; наймання (прокат) торговельних стендів; наймання (прокат) фотокопіювальної техніки; наймання рекламного часу на засобах інформування; написання рекламних текстів; обробляння текстів; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оптимізація відвідуваності веб-сайтів; оформляння вітрин; передплачування газет (посередництво); передплачування телекомунікаційних послуг для інших; поради щодо налагоджування і керування справами; послуги з порівнювання цін; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); послуги манекенників для рекламування або сприяння продажам; послуги секретарів; послуги стенографістів; приймання телефонних дзвінків для недоступних абонентів; послуги щодо ділового керування будівельними проектами; послуги щодо зв'язків з громадськістю; послуги з комерційного посередництва; послуги з огляду преси; послуги щодо переміщування підприємств (релокація); послуги щодо роздрібного або оптового продажу фармацевтичних, ветеринарних і гігієнічних препаратів та медичних товарів; послуги з фотокопіювання; пошук спонсорів; пошукова оптимізація; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; психологічне випробовування (тестування) для відбирання працівників; публікування рекламних текстів; радіорекламування; рекламування поштою; рекламні агентства; рекламування; рекламування з використанням плати за клацання; розклеювання (розміщування) афіш, об'яв; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розсилання поштою рекламних матеріалів; складання звітів про стан рахунків; складання податкових декларацій; служби працевлаштовування; сприяння продажам (посередництво); створювання рекламних фільмів; телевізійне рекламування; телемаркетинг; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; фахове консультування щодо підприємництва; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших 

Кл.37:

Асфальтування; брукування доріг; ізолювання будівель; будівельне наглядання; будівельні роботи у суднобудуванні; будування портів; будування хвилерізів, молів, дамб; будування ярмаркових рундуків та крамниць; буріння глибоких нафтових або газових свердловин; відновлювання двигунів, повністю зношених або частково зруйнованих; відновлювання машин, устатковання, верстатів, повністю зношених або частково зруйнованих; відновлювання меблів; відновлювання протекторів шин; встановлювання дверей і вікон; встановлювання і лагодження апаратів для кондиціювання повітря; встановлювання і лагодження вантажних підіймачів (ліфтів); встановлювання і лагодження електроприладів; встановлювання і лагодження зрошувальних засобів; встановлювання і лагодження опалювального устатковання; встановлювання і лагодження печей; встановлювання і лагодження пожежної сигналізації; встановлювання і лагодження протикрадіжної сигналізації; встановлювання і лагодження телефонів; встановлювання і лагодження холодильного устатковання; встановлювання кухонного устатковання; встановлювання риштовань; встановлювання, технічне доглядання і лагодження комп'ютерів; встановлювання, технічне доглядання і лагодження машин і механізмів; встановлювання, технічне доглядання і лагодження офісної техніки і обладнання; вулканізування шин (лагодження); герметизація будівель (споруд); гостріння ножів; дезінфікування; добування копалин; доглядання меблів; заряджання акумуляторів транспортних засобів; змащування транспортних засобів; знесення будівель; інформування щодо лагодження; інформування щодо споруджування; клепання; консультування щодо будівництва; лагодження взуття; лагодження годинників; лагодження і технічне доглядання кінопроекторів; лагодження насосів (помп); лагодження оббивки меблів; лагодження одягу; лагодження парасольок від дощу; лагодження парасольок від сонця; лагодження секретних замків; лагодження транспортних засобів; лагодження фотоапаратів; лакування; латання одягу; лискування транспортних засобів; миття автомобілів; миття транспортних засобів; мурування; наймання (прокат) бульдозерів; наймання (прокат) дорожніх прибиральних машин; наймання (прокат) дренажних насосів; наймання (прокат) екскаваторів; наймання (прокат) кранів (споруджувальної техніки); наймання (прокат) пральних машин; наймання (прокат) споруджувальної техніки; наймання (прокат) чистильних машин; знищування шкідників, крім у сільському господарстві; знищування щурів; оббивання меблів; обслуговування на станціях транспортних засобів (заправляння пальним і технічне обслуговування); очищання будівель (всередині); очищання будівель (зовні); перезаправляння барвильних картриджів; підводне лагодження; підводне споруджування; повторне лудіння; покривання штучним снігом; покрівельні роботи; поновлювання одягу; послуги сажотрусів; прання; прання білизни; прання білизни в пральнях; прасування білизни; прасування одягу парою; прибирання вулиць; прокладання і технічне доглядання нафтопроводів; протикорозійне обробляння; протикорозійне обробляння транспортних засобів; ремонтування електропередавальних ліній; реставрування музичних інструментів; реставрування творів мистецтва; послуги з розробляння кар'єрів; свердлування (буріння) свердловин; споруджування; споруджування заводів, фабрик; сухе чищення; теслярські послуги; технічне доглядання і лагодження автомобілів; технічне доглядання і лагодження кімнат-сейфів; технічне доглядання і лагодження літаків; технічне доглядання і лагодження пальників; технічне доглядання і лагодження сейфів; технічне доглядання транспортних засобів; технічне обслуговування басейнів; тинькування; трубопровідні слюсарно-технічні роботи; устатковування і лагодження складів; усування завад в електричному устаткованні; фарбування будівель всередині і зовні; фарбування і лагодження вивісок; чищення вікон; чищення і лагодження вичиненої шкіри; чищення і лагодження котлів парових; чищення і лагодження хутра; чищення одягу; чищення оздобленої білизни; чищення пемзою; чищення піском; чищення транспортних засобів; шпалерні роботи