Свідоцтво на торговельну марку № 299650 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 299650 (заявка m202021652): cashdesk; cash desk
(111)
Номер свідоцтва
299650
(210)
Номер заявки
m202021652
(151)
Дата реєстрації знака
09.06.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
19.10.2030
(220)
Дата подання заявки
19.10.2020
(441)
Дата публікації заявки
18.11.2020
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
09.06.2021, бюл. № 23/2021
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

синій (pantone 485cdb); фіолетовий (pantone 6e4dc2); темно-сірий (pantone 283250); світло-сірий (pantone 636c86); білий;

(731)
Заявники

Райтер Віталій Михайлович;
Пров. Миру, 6, корп. 2, кв. 20, м. Харків, 61007 (UA)

(732)
Власники

Райтер Віталій Михайлович;
Пров. Миру, 6, корп. 2, кв. 20, м. Харків, 61007 (UA)

(740)
Довірена особа

Жухевич Олег Володимирович (№ 369);
Вул. В'ячеслава Чорновола, 25, оф. 219, м. Київ, 01135

(750)
Адреса для листування

ТОВ «Городисський та Партнери»;
Вул. В'ячеслава Чорновола, 25, оф. 219, м. Київ, 01135 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Наукові, морські, геодезичні, фотографічні, кінематографічні, оптичні, зважувальні, вимірювальні, сигнальні, оглядові, рятувальні і навчальні апарати та інструменти; апарати та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання або контролювання розподіляння чи використання електрики; апарати для записування, передавання або відтворювання звуку чи зображень; магнітні носії інформації, записувальні диски; DVD та інші цифрові записувальні носії інформації; механізми для приймання оплати для апаратів, що приводяться в дію монетами; касові апарати, рахувальні машини, обладдя для обробляння інформації, комп'ютери; комп'ютерне програмне забезпечення; пристрої для гасіння вогню; комп'ютерне програмне забезпечення, завантажне з мережі Інтернет; комп'ютерні програми (завантажне програмне забезпечення); програмні реєстратори розрахункових операцій (програми для здійснення розрахункових операцій); комп'ютерні програми (завантажне програмне забезпечення) на навчальні потреби; платформи програмного забезпечення; комп'ютерні програмні додатки завантажні для мобільних телефонів; блоки пам'яті або мікропроцесори (зінтегровані (інтегральні) схеми); блоки пам'яті комп'ютера; електричне устатковання для дистанційного керування виробничими процесами; електронні видання завантажні; електронні оповіщальні дошки; зчитувачі (обладнання для обробляння інформації); інтерфейси для комп'ютерів; компакт-диски (аудіодиски, відеодиски); компакт-диски (зчитна пам'ять); комп'ютери портативні; комп'ютерні клавіатури; комп'ютерні пристрої периферійні; комп'ютерні програми записані; комп'ютерні програми оперативного обслуговування записані 

Кл.35:

Адміністративне обробляння замовлень на купівлю; адміністрування програм лояльності для клієнтів; забезпечування відгуками від користувачів на комерційні або рекламні потреби; забезпечування інформацією у сфері підприємницької діяльності; забезпечування комерційною інформацією та порадами для споживачів у виборі товарів і послуг; забезпечування рейтингами від користувачів на комерційні або рекламні потреби; керування діяльністю щодо програм з відшкодовування витрат для інших; консультування з комунікаційних стратегій щодо рекламування; маркетинг у рамках робіт з видання програмного забезпечення; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; написання рекламних текстів; написання сценаріїв на рекламні потреби; оновлювання рекламних матеріалів; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; орендування рекламного місця; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; сприяння продажам для інших; прокат рекламних матеріалів; прокат рекламного часу на засобах інформування; прокат торговельних стендів; пряме поштове рекламування; публікування рекламних текстів; радіорекламування; рекламування; рекламування з оплатою переходів на вебсторінку за рекламним оголошенням; рекламування зовнішнє; рекламування поштою; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі онлайн; розклеювання рекламних плакатів; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних концепцій; сприяння продажам товарів і послуг шляхом спонсорської підтримки спортивних подій; створювання рекламних фільмів; телевізійне рекламування; телемаркетингові послуги; послуги щодо оптового та роздрібного продажу записаного комп'ютерного програмного забезпечення, програмних реєстраторів розрахункових операцій (програм для здійснення розрахункових операцій) 

Кл.38:

Телекомунікаційні послуги; забезпечування доступу до платформ в мережі Інтернет, в тому числі за допомогою мобільного зв'язку; послуги зв'язку з надавання доступу для користувачів до комп'ютерних програм в мережі Інтернет; надавання доступу до мобільних інтернет-платформ; надавання доступу до комп'ютерних платформ і вебпорталів в мережі Інтернет 

Кл.41:

Освіта; забезпечування навчання; розважальні послуги; влаштовування спортивних і культурних заходів; забезпечування інформацією у сфері освіти і/або розваг, що надається в режимі онлайн, в тому числі за допомогою комп'ютерної бази даних, мережі Інтернет, телевізійних програм або радіопрограм; освітні послуги за навчальними програмами; організовування навчальних курсів; викладання 

Кл.42:

Наукові і технологічні послуги та досліджування і розробки, що їх стосуються; послуги з промислового аналізування та промислового досліджування; розробляння та проєктування комп'ютерного апаратного і комп'ютерного програмного забезпечення; розробляння та проєктування комп'ютерного апаратного і комп'ютерного програмного забезпечення для реєстраторів розрахункових операцій; написання та розробляння комп'ютерних програм для інтернет-платформ; написання та розробляння комп'ютерних програм для інформаційних платформ в мережі Інтернет; розробляння комп'ютерних ігрових програм; розробляння програмного забезпечення для навчальних програм і комп'ютерних програмних платформ; створювання комп'ютерних програм; супроводжування (обслуговування) комп'ютерних програм; хостинг мультимедійної інформації, що стосується освіти; хостинг комп'ютерних програмних платформ в мережі Інтернет; проведення досліджень технічних проєктів; відновлювання комп'ютерної бази даних; досліджування в техніці; дублювання комп'ютерних програм; інжиніринг; інсталювання (встановлювання) комп'ютерних програм; комп'ютерне програмування; комп'ютерне системне аналізування; конвертування (перетворювання) даних і комп'ютерних програм, крім фізичного перетворювання; консультування щодо енергозберігання; консультування щодо розробляння та вдосконалювання комп'ютерної техніки; консультування щодо комп'ютерного програмного забезпечення; забезпечування пошуковими засобами для інтернету; наймання (прокат) вебсерверів; наймання (прокат) комп'ютерів; наймання (прокат) комп'ютерного програмного забезпечення; обслуговування комп'ютерного програмного забезпечення; оновлювання комп'ютерного програмного забезпечення; перевіряння якості; послуги щодо захисту від комп'ютерних вірусів; проєктування комп'ютерних систем; розміщування комп'ютерних вебсайтів; створювання та обслуговування вебсайтів для інших 

Інші торговельні марки цього власника