Свідоцтво на торговельну марку № 308748 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 308748 (заявка m201932133): forest mist
(111)
Номер свідоцтва
308748
(210)
Номер заявки
m201932133
(151)
Дата реєстрації знака
24.11.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
06.12.2029
(220)
Дата подання заявки
06.12.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
24.11.2021, бюл. № 47/2021
(300)
Дані щодо пріоритету

34499; 14.11.2019; AD

(731)
Заявники

Філіп Морріс Брендз Сарл (Philip Morris Brands Sarl);
Ке Жанрено 3, 2000 Невшатель, Швейцарія (Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel, Switzerland) (CH)

(732)
Власники

Філіп Морріс Брендз Сарл (Philip Morris Brands Sarl);
Ке Жанрено 3, 2000 Невшатель, Швейцарія (Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel, Switzerland) (CH)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Шпакович Тетяна Іванівна (№ 240);
Вул. Жилянська, 110, м. Київ, 01032

(750)
Адреса для листування

ТОВ «Дубинський і Ошарова», Шпакович Тетяна Іванівна;
Вул. Жилянська, 110, м. Київ, 01032 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.34:

Тютюн необроблений чи оброблений; тютюнові вироби; сигари; сигарети; сигарили; тютюн для самостійного скручування сигарет; люльковий тютюн; жувальний тютюн; тютюн для нюхання; кретек; снус; замінники тютюну, крім призначених на медичні потреби; сигарети електронні; тютюнові вироби, призначені для підігрівання; електронні пристрої (курильне приладдя) та їх частини, призначені для нагрівання сигарет або тютюну з метою вивільнення аерозолю з вмістом нікотину для інгаляцій; нікотинові розчини для використання в електронних сигаретах; курильне приладдя; сигаретний папір; сигаретні гільзи; сигаретні фільтри; вмістини для тютюнових виробів; портсигари; попільниці для курців; курильні люльки; кишенькові машинки для скручування сигарет; запальнички для курців; сірники. 

Інші торговельні марки цього власника