Свідоцтво на торговельну марку № 297053 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 297053 (заявка m201916095)
(111)
Номер свідоцтва
297053
(210)
Номер заявки
m201916095
(151)
Дата реєстрації знака
28.04.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
01.07.2029
(220)
Дата подання заявки
01.07.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
28.04.2021, бюл. № 17/2021
(300)
Дані щодо пріоритету

2019/00031; 03.01.2019; SE

(554)
Об'ємний знак
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

білий; чорний; мідний;

(731)
Заявники

ДЗЕ АБСОЛЮТ КОМПАНІ АКТІЕБОЛАГ (TНЕ ABSOLUT COMPANY AKTIEBOLAG);
117 97 Стокгольм, Швеція (117 97 Stockholm, Sweden) (SE)

(732)
Власники

ДЗЕ АБСОЛЮТ КОМПАНІ АКТІЕБОЛАГ (TНЕ ABSOLUT COMPANY AKTIEBOLAG);
117 97 Стокгольм, Швеція (117 97 Stockholm, Sweden) (SE)

(740)
Довірена особа
(750)
Адреса для листування

ТОВ «Фірма «Пахаренко і партнери», Пахаренко О. В.;
А/с 78, м. Київ, 03150 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.33:

Алкогольні напої, а саме горілка