Разом до перемоги 🇺🇦 🦾

Заявка на торговельну марку № m201514316 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m201514316: рибка рідненька світло тут треба щоб було як в казці; ось так!; світильник барокко ліхтар модерновий; підсвітка фасадів і замовник готовий; brille все
(210)
Номер заявки
m201514316
(220)
Дата подання заявки
26.08.2015
(731)
Заявники

Товариство з обмеженою відповідальністю «Люксголд»;
Вул. Володимирська, ###, кв. ###, м. Київ, 01033 (UA)

(750)
Адреса для листування

Товариство з обмеженою відповідальністю «Люксголд»;
Вул. Володимирська, ###, кв. ###, м. Київ, 01033 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Рекламування; керування підприємницькою діяльністю; адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи; агентства комерційного інформування,; агентства працевлаштування,; адміністративне обробляння замовлень на купівлю,; аналізування собівартості,; аудит підприємницької діяльності,; аукціонний продаж,; аутсорсингове адміністративне керування для компаній,; бухгалтерський облік / ведення бухгалтерських книг,; вивчання ринку,; визначання громадської думки,; виписування рахунків,; влаштовування передплати газет для інших,; влаштовування передплати телекомунікаційних послуг для інших,; готування платіжних документів,; готування податкових декларацій,; демонстрування товарів,; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності,; допомога в керуванні підприємницькою діяльністю,; допомога у комерційному або промисловому керуванні,; дорадчі послуги для керування підприємницькою діяльністю,; досліджування щодо підприємницької діяльності,; економічне прогнозування,; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів,; збирання інформації у комп'ютерні бази даних,; збирання статистичних даних,; імпортно-експортні агентства,; інформування щодо підприємницької діяльності,; керування діяльністю артистів-виконавців,; керування діяльністю вільнонайманих працівників,; керування діяльністю готелів,; керування діяльністю спортсменів,; керування діяльністю щодо програм з відшкодовування витрат для інших,; комерційне інформування та поради для споживачів [центри підтримки споживачів],; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших,; комп'ютеризоване ведення справ,; консультування з керування персоналом,; консультування з керування підприємницькою діяльністю,; консультування з організовування підприємницької діяльності,; маркетинг,; маркетингові досліджування,; машинописні роботи,; надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів,; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг,; наймання рекламного часу на засобах інформування,; написання біографічних довідок для інших / написання резюме для інших,; написання рекламних текстів,; обробляння текстів,; оновлювання рекламних матеріалів,; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних,; оптимізація відвідуваності веб-сайтів,; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби,; організовування показів мод на рекламні потреби,; організовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби,; орендування рекламного місця,; оформляння вітрин,; оцінювання підприємницької діяльності,; підбирання персоналу,; поради щодо організовування і керування підприємницькою діяльністю,; послуги експертів з ефективності підприємницької діяльності,; послуги з аутсорсингу [допомога у сфері підприємницької діяльності],; послуги з керування підприємницькими проектами для об'єктів будівництва,; послуги з комерційного посередництва,; послуги з макетування на рекламні потреби,; послуги з огляду преси,; послуги з порівнювання цін,; послуги з постачання для інших [закуповування товарів та замовляння послуг для інших підприємств,; послуги з релокації для підприємств,; послуги з фотокопіювання,; послуги із заповнювання податкової декларації,; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажам,; послуги секретарів,; послуги щодо зв'язків з громадськістю,; послуги щодо роздрібного або оптового продажу фармацевтичних,; ветеринарних і гігієнічних препаратів та медичних товарів,; пошук даних у комп'ютерних файлах для інших,; пошук спонсорів,; пошукова оптимізація,; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу,; приймання телефонних дзвінків для недоступних абонентів,; прокат білбордів [рекламних щитів],; прокат офісних машин і обладнання,; прокат рекламних матеріалів,; прокат торговельних автоматів,; прокат торговельних стендів,; прокат фотокопіювальних машин,; пряме поштове рекламування,; психологічне тестування для відбирання персоналу,; публікування рекламних текстів,; радіорекламування,; рекламні агентства,; рекламування,; рекламування з оплатою переходів на веб-сторінку за рекламним оголошенням,; рекламування зовнішнє / розклеювання рекламних плакатів,; рекламування поштою,; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн,; репродукування документів,; розповсюджування зразків,; розповсюджування рекламних матеріалів,; розробка рекламних матеріалів,; розслідування у сфері підприємницької діяльності,; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних,; складання звітів про стан рахунків,; сприяння продажам для інших,; створювання рекламних фільмів,; стенографування,; текстове записування інформації [офісні роботи],; телевізійне рекламування,; телемаркетингові послуги,; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін,; фахове консультування щодо підприємницької діяльності 

Інші торговельні марки цього власника