Свідоцтво на торговельну марку № 323140 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 323140 (заявка m202023441): медична оптика
(111)
Номер свідоцтва
323140
(210)
Номер заявки
m202023441
(151)
Дата реєстрації знака
03.08.2022
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
06.11.2030
(220)
Дата подання заявки
06.11.2020
(441)
Дата публікації заявки
31.12.2020
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
03.08.2022, бюл. № 31/2022
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

білий; блакитний; чорний;

(731)
Заявники

Крекотень Андрій Олександрович;
Вул. Астрономічна, ###, кв. ###, м. Харків, 61085 (UA)

(732)
Власники

Крекотень Андрій Олександрович;
Вул. Астрономічна, ###, кв. ###, м. Харків, 61085 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Івченко Олег Андрійович;
А/с 9, вул. Метробудівська, 14/12, м. Київ, 03065

(750)
Адреса для листування

Івченко Олег Андрійович;
А/с 9, вул. Метробудівська, 14/12, м. Київ, 03065 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.44:

Консультування щодо здоров'я; медична допомога; медичне консультування для людей з обмеженими можливостями; послуги з аналізування результатів медичних аналізів на діагностичні та лікувальні потреби, що надаються медичними лабораторіями; послуги медичних клінік; послуги медичних центрів; послуги окулістів; прокат медичного обладнання; фармацевтичне консультування. 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 210604 (заявка m201417549): линзоптика
*210604 m201417549
Свідоцтво торговельну марку № 211056 (заявка m201416189): lens оптика
*211056 m201416189