Свідоцтво на торговельну марку № 53072 fbПоширити

* Дію свідоцтва припинено

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 53072 (заявка 20031213089): аквамет; aquamet
(111)
Номер свідоцтва
53072
(210)
Номер заявки
20031213089
(141)
Дата закінчення строку дії реєстрації знака
17.12.2013
(151)
Дата реєстрації знака
15.08.2005
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
16.12.2013
(220)
Дата подання заявки
16.12.2003
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
15.08.2005, бюл. № 8/2005
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

чорний; білий;

(731)
Заявники

Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України;
Бульв. Академіка Вернадського, ###, м. Київ, ###, 03142 (UA)

(732)
Власники

Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України;
Бульв. Академіка Вернадського, ###, м. Київ, ###, 03142 (UA)

(750)
Адреса для листування

ІБКХ ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України;
Бульв. Академіка Вернадського, ###, м. Київ, ###, 03142 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.5:

Гігієнічні пов'язки, бинти, бандажі; гігієнічні рушники; гігієнічні серветки; біологічні препарати на лікарські (медичні) потреби; препарати з мікроелементами для людей та тварин; препарати з мікроорганізмами на лікарські (медичні) та ветеринарні потреби; перев'язувальні матеріали лікарські (медичні); харчові продукти дієтичні лікарські (медичні). 

Кл.10:

Бандажі ґилові; дренажні трубки лікарські; матраци водяні лікарські (медичні); ортопедичні вироби; підстилки для хворих; матеріали для накладання швів. 

Кл.42:

Досліджування в бактеріології; досліджування в біології; консультування щодо захисту довкілля; досліджування в косметології; пошуки і розробляння нових товарів; досліджування в хімії; послуги фахівців з хімії. 

Схожі торговельні марки