Свідоцтво на торговельну марку № 308680 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 308680 (заявка m201929857): inart
(111)
Номер свідоцтва
308680
(210)
Номер заявки
m201929857
(151)
Дата реєстрації знака
24.11.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
07.11.2029
(220)
Дата подання заявки
07.11.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
24.11.2021, бюл. № 47/2021
(731)
Заявники
(732)
Власники
(750)
Адреса для листування

ТОВ «Рекламне агентство «Інарт»;
Вул. Потебні, 10, м. Харків, 61002 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Адміністрування програм лояльності для клієнтів; аналізування собівартості; вивчання ринку; визначання громадської думки; демонстрування товарів; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; комп'ютеризоване ведення справ; консультування з комунікаційних стратегій щодо рекламування; маркетинг; маркетинг у рамках робіт з видання програмного забезпечення; маркетинг цільовий; маркетингові досліджування; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; написання рекламних текстів; обробляння текстів; оновлювання рекламних матеріалів; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; оптимізація відвідуваності веб-сайтів; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; орендування рекламного місця; оформляння вітрин; послуги з конкурентного розвідування ринку; послуги з макетування на рекламні потреби; послуги рекламних агентств; послуги щодо комерційного посередництва; пошукова оптимізація для сприяння продажам; прокат рекламних матеріалів; прокат рекламного часу на засобах інформування; публікування рекламних текстів; рекламування; рекламування з оплатою переходів на веб-сторінку за рекламним оголошенням; рекламування зовнішнє; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; розклеювання рекламних плакатів; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних матеріалів; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; сприяння продажам для інших; створювання рекламних фільмів; телевізійне рекламування. 

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 25688 (заявка 99124736): inart
*25688 99124736
INARTIS
Свідоцтво торговельну марку № 309321 (заявка m202000148): inari
*309321 m202000148
INARI
INARI
Свідоцтво торговельну марку № 274931 (заявка m201812151): finart
*274931 m201812151
Свідоцтво торговельну марку № 258483 (заявка m201715288): insart; m; м
*258483 m201715288
INARCA
Свідоцтво торговельну марку № 230545 (заявка m201600394): sinart
*230545 m201600394
Свідоцтво торговельну марку № 207701 (заявка m201413952): a in-art; ina; ia
*207701 m201413952
INPART