Заявка на торговельну марку № m200619577 fbПоширити

* Діловодство за заявкою припинено

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m200619577: cre; commercial real estate
(210)
Номер заявки
m200619577
(220)
Дата подання заявки
11.12.2006
(300)
Дані щодо пріоритету

2006715834; 13.06.2006; RU

(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

червоний; чорний; білий;

(731)
Заявники

Общєство с огранічєнной отвєтствєнностью «Імпрєсс Мєдіа, Маркєтінг»;
Ул. Архітєктора Власова, д. 21, корп. 3, г. Москва, 117335, Російська Федерація (RU)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Найдеров Ю. В.;
А/я 95, г. Москва, 109147, Российская Федерация (RU)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.16:

Друкована продукція, в тому числі: газети; журнали; календарі, календарі відривні; книги; періодика 

Кл.41:

Видавання книг (видавництва); організація культурно-просвітніх заходів, в тому числі: організація конгресів, семінарів, симпозіумів і колоквіумів