Свідоцтво на знак № 269711 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 269711 (заявка m201800316): k-mine reach new level; k mine reach new level; к
(111)
Номер свідоцтва
269711
(210)
Номер заявки
m201800316
(151)
Дата реєстрації знака
10.01.2020
(181)
Дата закінчення строку дії свідоцтва
09.01.2028
(220)
Дата подання заявки
09.01.2018
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.01.2020, бюл. № 1/2020
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

чорний; білий;

(731)
Заявники

Назаренко Михайло Володимирович;
Вул. Пушкіна, 13, кв. 37, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50002 (UA)

(732)
Власники

Назаренко Михайло Володимирович;
Вул. Пушкіна, 13, кв. 37, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50002 (UA)

(750)
Адреса для листування

Назаренко Михайло Володимирович;
А/с 2401, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50027 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Програмне забезпечення, у тому числі: для малювання та технічного малювання, для геоінформаційних систем, для систем автоматизованого проектування, програмне забезпечення для збору, зберігання, аналізу, редагування і графічної візуалізації даних; програмне забезпечення для геологів, маркшейдерів, гірників, проектувальників, геодезистів, картографів, екологів тощо; програмне забезпечення для SCADA-систем, систем моніторингу, диспетчерських систем, візуалізації об'єктів та їх параметрів, у тому числі в режимі он-лайн; комп'ютерні програми (завантажний програмний статок); комп'ютерне програмне забезпечення записане; комп'ютерні програми оперативного обслуговування (записані); прикладні програми комп'ютерного програмного забезпечення завантажні, в тому числі для використання в ділових процесах; програмне забезпечення для керування даними та їх отримання з датчиків, створення, завантаження, відтворення, редагування, обробляння, перетворювання, обчислювання, аналізування, збереження даних, в тому числі геопросторових, семантичних тощо; інтерфейси для комп'ютерів; файли завантажні, що містять багатовимірні цифрові моделі родовищ та об'єктів інфраструктури в електронному форматі; електронні видання завантажні, в тому числі: журнали, інформаційні бюлетені, газети, брошури, наукові видання; електронні видання збірників наукових праць та доповідей завантажні; електронні видання посібників користувачів програмного забезпечення завантажні; програми комп'ютерних ігор (завантажні) до гри через мережу Інтернет; записники електронні; комп'ютери; планшетні комп'ютери; телефонні станції; пристрої та обладнання для зв'язку та обробляння інформації; поштові сервери; електронні оповіщальні дошки; комп'ютерні периферійні пристрої та аксесуари; магнітні, оптичні та електронні носії інформації; навігаційні прилади; телекомунікаційна апаратура; наукові, навчальні прилади та носії інформації з фільмами на наукові та навчальні потреби; геодезичні, вимірювальні, метрологічні прилади; електронні указки 

Кл.35:

Комп'ютеризоване ведення справ; збирання статистичних даних; рекламування; сприяння продажам для інших; демонстрування товарів; розміщування в одному місці, на користь інших осіб, товарів, що дає змогу покупцям зручно оглядати та купувати ці товари у пунктах торгівлі; розповсюджування зразків; інтерактивне рекламування через комп'ютерну мережу; всі вищезазначені послуги, пов'язані з введенням в цивільний обіг товарів 7, 9, 14, 16, 20 класів і послуг 36, 37, 38, 39, 41, 42 класів; економічне прогнозування; допомога у комерційному або промисловому керуванні; ділове та ринкове досліджування, інформування, оцінювання, розвідування; ділові довідки; влаштовування виставок та ярмарків на комерційні або рекламні потреби; консультування щодо послуг 35 класу, зазначених у переліку; збирання, упорядковування (систематизування), ведення інформації до комп'ютерних баз даних, у тому числі: інформації щодо електронних цифрових карт, схем і цифрових моделей родовищ корисних копалин, поверхонь та об'єктів інфраструктури; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших 

Кл.42:

Комп'ютерне моделювання, у тому числі надр, родовищ корисних копалин, поверхонь та об'єктів інфраструктури; топографічне знімання; розробляння програмного забезпечення; комп'ютерне програмування; обслуговування, супроводження, оновлення, модернізація, удосконалення, настроювання та встановлювання програмного забезпечення, інтегрування його з програмним забезпеченням сторонніх розробників, інтегрування його з іншим програмним забезпеченням; дублювання (тиражування) комп'ютерних програм; прокат комп'ютерного програмного забезпечення; конвертування даних і комп'ютерних програм, крім фізичного перетворювання; відновлювання комп'ютерних даних і програм; технологічне консультування щодо використання програмного та апаратного забезпечення; планування розвитку міст; планування використовності надр; аналізування використовності родовищ корисних копалин; розробляння програмних засобів для автоматизації планування та проектування гірничих робіт; розробляння програмних засобів для автоматизації процесів інженерного супроводжування гірничих робіт, управління роботою гірничих підприємств; керуванні підприємницькою діяльністю гірничих підприємств; проектування генпланів; проектування будівельне; проектування геологічне; проектування кар'єрів, шахт, гірничо-видобувних підприємств; інженерні вишукування; геолого-економічне оцінювання родовищ корисних копалин; науково-технічне експрес-оцінювання запасів родовищ корисних копалин; підрахунок запасів корисних копалин; послуги з техніко-економічного обґрунтування кондицій для родовищ корисних копалин; гірничо-геологічний аудит; проведення досліджень технічних проектів; послуги авторського надзору (інжиніринг); науково-дослідні роботи у сфері надрокористування; інжиніринг; контролювання якості; послуги щодо захисту від комп'ютерних вірусів; калібрування (вимірювання); забезпечування пошуковими засобами для інтернету; консультування щодо наукової концепції побудови геоінформаційних систем, щодо алгоритмізації розробки інформаційних систем, щодо використання програмного продукту, щодо управління роботою гірничних підприємств; комп'ютерний аналіз; формування та ведення електронних цифрових карт, схем і цифрових моделей родовищ корисних копалин, поверхонь та об'єктів інфраструктури; створювання, формування електронних кадастрів; моделювання родовищ корисних копалин, поверхонь та об'єктів інфраструктури 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 183669 (заявка m201303986): недроиспользование третьего тысячелетия; маркшейдерия - ххі в.; геология - ххі в.; горное дело - ххі в.; проектирование - ххі в.; экология - ххі в.; буро-взрывные работы - ххі в.
*183669 m201303986
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 193457 (заявка m201303050): к-мис; к-міс; k-mis
*193457 m201303050
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 199874 (заявка m201319244): k-mine
*199874 m201319244
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 151337 (заявка m201100133): каі; kai
*151337 m201100133
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 146975 (заявка m200915684): svit gis
*146975 m200915684
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 165807 (заявка m201203316): студ гис; студ гіс
*165807 m201203316
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 133322 (заявка m200906210)
*133322 m200906210
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 45969 (заявка 20021210619): інтелект україни
*45969 20021210619
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 180797 (заявка m201302106): agromine
*180797 m201302106
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 49949 (заявка 20021110025): каі; kai
*49949 20021110025