Свідоцтво на торговельну марку № 337566 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 337566 (заявка m202125338): спілка бухгалтерів прикарпаття
(111)
Номер свідоцтва
337566
(210)
Номер заявки
m202125338
(151)
Дата реєстрації знака
13.09.2023
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
25.10.2031
(220)
Дата подання заявки
25.10.2021
(441)
Дата публікації заявки
25.11.2021
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
13.09.2023, бюл. № 37/2023
(731)
Заявники

Брегін Ольга Євгеніївна;
Вул. Вовчинецька, ###, кв. ###, м. Івано-Франківськ, 76018 (UA)

(732)
Власники

Брегін Ольга Євгеніївна;
Вул. Вовчинецька, ###, кв. ###, м. Івано-Франківськ, 76018 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Соклаков Антон Олександрович;
А/с 11451, м. Харків, 61002 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.41:

Викладання; освітні послуги; влаштовування і проведення конференцій; влаштовування і проведення навчальних форумів з особистою присутністю; влаштовування і проведення практичних занять (навчання); влаштовування і проведення семінарів; забезпечування інформацією у сфері освіти; забезпечування незавантажними відеозаписами в режимі онлайн; забезпечування незавантажними електронними публікаціями в режимі онлайн; практичне навчання (демонстрування); публікування електронних книжок та журналів у режимі онлайн; публікування текстів, крім рекламних.