Свідоцтво на торговельну марку № 130478 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 130478 (заявка m200910812): ostra; ostrл
(111)
Номер свідоцтва
130478
(210)
Номер заявки
m200910812
(151)
Дата реєстрації знака
25.10.2010
(156)
Дата продовження строку дії свідоцтва
06.05.2019
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
31.08.2019
(186)
Очікувана дата закінчення строку продовження дії свідоцтва
31.08.2029
(220)
Дата подання заявки
31.08.2009
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.10.2010, бюл. № 20/2010
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

синій; білий;

(731)
Заявники

СТРАХОВЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОСТРА»;
Вул. Пушкінська, 13, м. Одеса, 65026 (UA)

(732)
Власники
(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Приватне акціонерне товариство "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ОСТРА";
Вул. Пушкінська, 13, м. Одеса, 65026 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; аукціонний продаж; випробовування (тестування) психологічне для відбирання працівників; ділове оцінювання; допомога в керуванні справами; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; послуги щодо зв'язків з громадськістю; інвойсування; наймання (прокат) канцелярських машин і обладдя; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; перенаймання приміщень; готування платіжних документів; послуги з порівнювання цін; послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); пошук спонсорів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів; рекламування через комп'ютерну мережу; розміщування об'яв поза приміщеннями; аналізування собівартості; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших. 

Кл.36:

Страхування; фінансова діяльність; кредитно-грошові операції; операції з нерухомістю; аналізування фінансове; оцінювання антикваріату; взаємні безготівкові (клірингові) розрахунки; випускання цінних паперів; вкладання коштів; послуги за дебетовими картками; збирання коштів до добродійного фонду; доброчинство фінансове; страхування життя; страхування здоров'я; інформування страхове; наймання (орендування) квартир; керування фінансове; консультування щодо страхування; наймання (орендування) контор (офісів) (нерухомого майна); електронне переказування коштів; оцінювання коштовностей; лізингування (орендування) (довгострокове наймання) нерухомого майна; керування нерухомим майном; оцінювання марок; оцінювання мистецьких творів; морське страхування; надавання позики на виплат (в кредит); оцінювання нерухомого майна; посередництво у найманні нерухомого майна; страхування від нещасних випадків; оцінювання предметів нумізматики; оцінювання фінансове (страхування, банківські операції, нерухоме майно); перевіряння справжності чеків; страхування від пожеж; надавання фінансових позик; позичання під заставу; послуги у поручництві; посередництво (забезпечування агентами-посередниками); страхове посередництво; послуги фахівців із страхування; довгострокове наймання (лізингування) сільськогосподарських ферм; фінансування; посередницькі послуги щодо цінних паперів; зберігання цінностей. 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 130480 (заявка m200910833): octpa; остра
*130480 m200910833
Свідоцтво торговельну марку № 6748 (заявка 94124358): ostra
*6748 94124358

Схожі торговельні марки