Свідоцтво на торговельну марку № 299331 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 299331 (заявка m201911227): tattoo salon; слід
(111)
Номер свідоцтва
299331
(210)
Номер заявки
m201911227
(151)
Дата реєстрації знака
09.06.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
14.05.2029
(220)
Дата подання заявки
14.05.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
09.06.2021, бюл. № 23/2021
(731)
Заявники

Певцова Олена Олександрівна;
Вул. Княгині Ольги, 59 Б, кв. 30, м. Львів, 79053 (UA)

Цепцов Олександр Володимирович;
Вул. Прокоф'єва, 29, корп. 1, кв. 31, м. Суми, 40024 (UA)

(732)
Власники

Певцова Олена Олександрівна;
Вул. Княгині Ольги, 59 Б, кв. 30, м. Львів, 79053 (UA)

Цепцов Олександр Володимирович;
Вул. Прокоф'єва, 29, корп. 1, кв. 31, м. Суми, 40024 (UA)

(740)
Довірена особа
(750)
Адреса для листування

ТОВ «Патентно-юридична агенція «Роялті. ЮА»;
Вул. Академіка Сахарова, 42, оф. 522, м. Львів, 79026 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.44:

Пірсинг; татуювання