Заявка на торговельну марку № m201922460 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m201922460: пивоварня; бузецький бровар 2016
(210)
Номер заявки
m201922460
(220)
Дата подання заявки
18.07.2019
(731)
Заявники
(740)
Довірена особа
(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.32:

Пиво; безалкогольні напої; мінеральні та газовані води; фруктові напої та фруктові соки; сиропи та інші безалкогольні складники для виготовляння напоїв 

Кл.43:

Послуги із забезпечування їжею та напоями; забезпечування тимчасовим житлом