Свідоцтво на торговельну марку № 301909 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 301909 (заявка m201918234): кардіопревент
(111)
Номер свідоцтва
301909
(210)
Номер заявки
m201918234
(151)
Дата реєстрації знака
21.07.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
10.07.2029
(220)
Дата подання заявки
10.07.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
21.07.2021, бюл. № 29/2021
(731)
Заявники

Коваленко Володимир Миколайович;
Бульв. Лесі Українки, 9 В, кв. 48, м. Київ, 01133 (UA)

(732)
Власники

Коваленко Володимир Миколайович;
Бульв. Лесі Українки, 9 В, кв. 48, м. Київ, 01133 (UA)

(750)
Адреса для листування

Коваленко Володимир Миколайович;
Бульв. Лесі Українки, 9 В, кв. 48, м. Київ, 01133 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Комп'ютерне програмне забезпечення записане; комп'ютерне програмне забезпечення ігрове завантажне; комп'ютерне програмне забезпечення ігрове записане; комп'ютерні програми завантажні; комп'ютерні програми записані; комп'ютерні програми оперативного обслуговування записані; комп'ютерні програмні платформи, записані або завантажні; монітори (комп'ютерні програми); прикладні програми комп'ютерного програмного забезпечення завантажні 

Кл.44:

Медична допомога; медичне доглядання; медичне консультування для людей з обмеженими можливостями; медичне сестринське доглядання; медичний скринінг; послуги з аналізування результатів медичних аналізів на діагностичні та лікувальні потреби, що надаються медичними лабораторіями; послуги медичних клінік; послуги медичних центрів; послуги центрів здоров'я; прокат медичного обладнання 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 260140 (заявка m201817651): space money
*260140 m201817651

Схожі торговельні марки