Свідоцтво на торговельну марку № 139951 fbПоширити

* Дію свідоцтва припинено

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 139951 (заявка m201006658): бізнес ріелті
(111)
Номер свідоцтва
139951
(210)
Номер заявки
m201006658
(141)
Дата закінчення строку дії реєстрації знака
30.04.2020
(151)
Дата реєстрації знака
10.06.2011
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
29.04.2020
(220)
Дата подання заявки
29.04.2010
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.06.2011, бюл. № 11/2011
(300)
Дані щодо пріоритету

m201000548; 19.01.2010; UA

(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

зелений; сірий;

(731)
Заявники

Приватне підприємство «Бізнес Ріелті»;
Вул. Гагаріна, 33, кв. 147, м. Черкаси, 18021 (UA)

(732)
Власники

Приватне підприємство «Бізнес Ріелті»;
Вул. Гагаріна, 33, кв. 147, м. Черкаси, 18021 (UA)

(740)
Довірена особа
(750)
Адреса для листування

Сисоєнко Ірина Володимирівна;
А/с 107, м. Київ, 03035 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.36:

Аналізування фінансове; банківські операції; вкладання коштів; наймання (орендування) житла (квартир); житлове керування; житлові контори; посередництво у забезпечуванні житлом; інформування фінансове; агентства нерухомого майна; керування нерухомим майном; оцінювання нерухомого майна; посередництво у найманні нерухомого майна; посередництво (забезпечування агентами-посередниками); фінансове консультування; операції з комерційною нерухомістю 

Інші торговельні марки цього власника