Заявка на торговельну марку № m201107490 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m201107490: ятрань tv
(210)
Номер заявки
m201107490
(220)
Дата подання заявки
16.05.2011
(731)
Заявники
(740)
Довірена особа
(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.38:

Зв'язок; абонентський телеграфний зв'язок; агентства новин (інформаційні агентства); наймання (прокат) апаратури для посилання повідомин; викликання по радіо чи по телефону (послуги); надавання доступу до світової комп'ютерної мережі; електронна пошта; послуги щодо електронних оповіщальних дошок (телекомунікаційні послуги); наймання (прокат) апаратури для зв'язку (телекомунікації); зв'язок за допомогою волоконних оптичних мереж; зв'язок за допомогою комп'ютерних терміналів; зв'язок телеграфний; зв'язок телефонний; інформування щодо далекого зв'язку (телекомунікації); кабельне телевізійне мовлення; комп'ютерне передавання повідомин і зображень; мовлення кабельне телевізійне; наймання (прокат) модемів; надавання доступу до баз даних; надавання часу доступу до глобальних комп'ютерних мереж; надання телекомунікаційних каналів для замовляння товарів за телевізійною рекламою; надання чатів (форумів для дискусій) в інтернеті; передавання повідомин і зображень комп'ютерне; передавання телеграм; передавання факсимільне; посилання; посилання телеграм; послуги голосової пошти; послуги з телекомунікаційного маршрутування та з'єднування; радіомовлення; радіотелефонний зв'язок; супутниковий зв'язок; телевізійне мовлення; передавання телеграми; посилання телеграм; телеграфні послуги; надавання телекомунікаційного зв'язку із світовою комп'ютерною мережею; надання телекомунікаційних каналів для замовляння товарів за телевізійною рекламою; послуги щодо телеконференції; наймання (прокат) телефонів; телефонні послуги; наймання (прокат) факсимільної апаратури; факсимільне передавання; надавання чатів (форумів для дискусій) в інтернеті