Свідоцтво на торговельну марку № 215374 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 215374 (заявка m201606140): simul
(111)
Номер свідоцтва
215374
(210)
Номер заявки
m201606140
(151)
Дата реєстрації знака
10.08.2016
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
24.03.2026
(220)
Дата подання заявки
24.03.2016
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.08.2016, бюл. № 15/2016
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

червоний; чорний; білий;

(731)
Заявники

Беспалов Максим Олександрович;
Вул. Садова, 1, кв. 84, смт Ювілейне, м. Луганськ, 91493 (UA)

Солодченко Сергій Вікторович;
Вул. Закарпатська, 6, с. Петропавлівська Борщагівка, Києво-Святошинський р-н, Київська обл., 08130 (UA)

(732)
Власники

Солодченко Сергій Вікторович;
Вул. Закарпатська, 6, с. Петропавлівська Борщагівка, Києво-Святошинський р-н, Київська обл., 08130 (UA)

(740)
Довірена особа

Кондратюк Яна Ігорівна;
Вул. Сергія Данченка, 12-А, кв. 24, м. Київ, 04078

(750)
Адреса для листування

Кондратюк Я.І.;
Вул. Сергія Данченка, 12-А, кв. 24, м. Київ, 04078 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.38:

Телекомунікаційні послуги; абонентський телеграфний зв'язок; забезпечування доступу до баз даних; забезпечування користувачів доступом до глобальних комп'ютерних мереж; забезпечування спілкування в інтернет-чатах; забезпечування спілкування на форумах у режимі он-лайн; забезпечування телекомунікаційним з'єднанням із глобальною комп'ютерною мережею; забезпечування телекомунікаційними каналами для телемагазинів; зв'язок за допомогою волоконно-оптичних мереж; зв'язок за допомогою комп'ютерних терміналів; зв'язок за допомогою стільникових телефонів; інформування щодо телекомунікаційних послуг; пейджингові послуги (з використанням радіо, телефону або інших засобів електронного зв'язку); передавання відеоданих на вимогу; передавання вітальних листівок он-лайн; передавання електронною поштою; передавання повідомлень і зображень за допомогою комп'ютера; передавання телеграм; передавання цифрових файлів; пересилання повідомлень; послуги відеоконференцзв'язку; послуги голосової пошти; послуги електронних інформаційних табло (телекомунікаційні послуги); послуги з телекомунікаційної маршрутизації та з'єднування; послуги інформаційних агентств; послуги телеконференцзв'язку; потокове передавання даних; прокат апаратури для пересилання повідомлень; прокат модемів; прокат телекомунікаційного обладнання; прокат телефонів; прокат факсимільної апаратури; прокат часу доступу до глобальних комп'ютерних мереж; радіозв'язок; радіотранслювання; супутниковий зв'язок; телевізійне транслювання; телевізійне транслювання кабельними мережами; телеграфний зв'язок; телеграфні послуги; телефонний зв'язок; телефонні послуги; транслювання засобами бездротового зв'язку; факсимільне передавання 

Схожі торговельні марки