Свідоцтво на торговельну марку № 337356 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 337356 (заявка m202116123): rw; expo; ехро
(111)
Номер свідоцтва
337356
(210)
Номер заявки
m202116123
(151)
Дата реєстрації знака
13.09.2023
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
06.07.2031
(220)
Дата подання заявки
06.07.2021
(441)
Дата публікації заявки
23.07.2021
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
13.09.2023, бюл. № 37/2023
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

зелений; білий;

(731)
Заявники

Роговець Олена Володимирівна;
Вул. Анатолія Петрицького, ###, кв. ###, м. Київ, 03115 (UA)

(732)
Власники

Роговець Олена Володимирівна;
Вул. Анатолія Петрицького, ###, кв. ###, м. Київ, 03115 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Сердюк Олексій Володимирович;
А/с 2713, м. Дніпро, 49044 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Рекламування; керування підприємницькою діяльністю; адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи; адміністративна допомога щодо запрошень до участі у конкурсах та виставках, у тому числі виставках обладнання та технологій для переробляння відходів, управління відходами та енергозбереження; адміністративна допомога щодо запрошень до участі у ярмарках; адміністративне обробляння замовлень на участь у конкурсах, ярмарках та виставках, у тому числі виставках обладнання та технологій для переробляння відходів, управління відходами та енергозбереження; адміністрування програм лояльності для клієнтів; вивчання ринку; визначання громадської думки; демонстрування товарів; досліджування щодо підприємницької діяльності; забезпечування відгуками від користувачів на комерційні або рекламні потреби; забезпечування комерційною інформацією та порадами для споживачів у виборі товарів і послуг; забезпечування рейтингами від користувачів на комерційні або рекламні потреби; збирання статистичних даних; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; консультування з комунікаційних стратегій щодо рекламування; консультування з комунікаційної стратегії щодо зв'язків з громадськістю; маркетинг; маркетингові досліджування; написання рекламних текстів; написання сценаріїв на рекламні потреби; обробляння текстів; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби, у тому числі виставок обладнання та технологій для переробляння відходів, управління відходами та енергозбереження; організовування конкурсів на комерційні або рекламні потреби; організовування показів мод на рекламні потреби; організовування ярмарків; орендування рекламного місця; оформляння вітрин; оцінювання підприємницької діяльності; послуги агентств комерційного інформування; послуги експертів з ефективності підприємницької діяльності; послуги з конкурентного розвідування ринку; послуги з корпоративних комунікацій; послуги з макетування на рекламні потреби; послуги з порівнювання цін; послуги з розвідування ринку; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажам; прокат білбордів (рекламних щитів); прокат рекламних матеріалів; послуги зі складання графіків ділових зустрічей (офісні роботи); прокат рекламного часу на засобах інформування; прокат торговельних або рекламних стендів; публікування рекламних текстів; рекламування з оплатою переходів на вебсторінку за рекламним оголошенням; рекламування зовнішнє; рекламування поштою; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі онлайн; розклеювання рекламних плакатів; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розслідування у сфері підприємницької діяльності; складання індексів інформації на комерційні або рекламні потреби; складання профілю цільової аудиторії на комерційні або маркетингові потреби; сприяння продажам для інших; створювання рекламних фільмів; консультування, дорадча допомога та інформування щодо вищезазначених послуг. 

Кл.41:

Освіта; забезпечування навчання; розважальні послуги; влаштовування спортивних і культурних заходів; відеознімання; влаштовування і проведення з'їздів; влаштовування і проведення колоквіумів; влаштовування і проведення конференцій; влаштовування і проведення концертів; влаштовування і проведення навчальних форумів з особистою присутністю; влаштовування і проведення практичних занять (навчання); влаштовування і проведення семінарів; влаштовування і проведення симпозіумів; влаштовування і проведення дискусійних форумів; забезпечування відгуками від користувачів на розважальні або культурні потреби; забезпечування інформацією у сфері освіти та/або навчання, у тому числі практичного навчання (демонстрування); забезпечування інформацією у сфері розваг; забезпечування інформацією щодо відпочинку та розваг; забезпечування незавантажними відеозаписами в режимі онлайн; забезпечування незавантажними електронними публікаціями в режимі онлайн; забезпечування рейтингами від користувачів на розважальні або культурні потреби; забезпечування устаткованням для відпочинку; замовляння квитків на видовища; культурні, освітні або розважальні послуги, що надаються виставковими компаніями або компаніями, що проводять конкурси; навчання з передавання ноу-хау; навчання індивідуальне; надавання музейних послуг (презентації, виставки); написання кіносценаріїв; написання сценаріїв, крім призначених на рекламні потреби; написання сценаріїв з проведення конкурсів та виставок, крім призначених на рекламні потреби; написання сценаріїв з проведення церемоній нагородження; організовування видовищ (послуги імпресаріо); організовування виставок на культурні або освітні потреби, у тому числі виставок обладнання та технологій для переробляння відходів, управління відходами та енергозбереження; організовування конкурсів (освітніх або розважальних); організовування лотерей; організовування показів мод на розважальні потреби; організовування розважальних костюмованих заходів; планування вечірок (розваги); послуги з відеомонтування для заходів; прокат аудіо- та кіноапаратури; прокат обладнання для проведення виставок; послуги з макетування, крім призначених на рекламні потреби; послуги репортерів; практичне навчання (демонстрування); публікування електронних книжок та журналів у режимі онлайн; публікування текстів, крім рекламних; створювання видовищ; створювання фільмів, крім рекламних; фотографування; консультування, дорадча допомога та інформування щодо вищезазначених послуг. 

Інші торговельні марки цього власника