Заявка на знак № m200908244 fbПоширити

Заявка на знак для товарів і послуг № m200908244: 2604350 потенційних покупців за даними tns-украина на ммі; mmi; 2008/2+2008/3 та google analytics 20.01-19.02.09

m200908244

07.07.2009

Товариство з обмеженою відповідальністю «ІА АВТОЦЕНТР»;
 (UA)

 

Кл.35:

Агентства комерційного інформування; аналізування собівартості; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; вивчання ринку; визначання громадської думки; випробовування [тестування] психологічне для відбирання працівників; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; готування платіжних документів; готування рекламних смуг; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; допомога в керуванні справами; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; записування повідомин; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; імпортно-експортні агентства; керування комп'ютерними файлами; керування справами артис-тів-виконавців; керування справами в готелях; комплектування штату працівників; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо керування справами; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; машинописні роботи; множення документів; наймання [орендування] місця на реклами; наймання [прокат] рекламних матеріалів; наймання [прокат] торговельних автоматів; наймання [прокат] фотокопіювальної техніки; наймання рекламного часу на засобах інформування; обробляння текстів; наймання [прокат] канцелярських машин і обладдя; обробляння текстів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; оцінювання вовни; оцінювання лісу [дерева] на пні; перевіряння рахунків [аудит]; передплачування газет [посередництво]; перенаймання приміщень; поради щодо налагоджування і керування справами; послуги відповідачів телефонних [для відсутніх абонентів]; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажеві; послуги постачання для інших [закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам]; послуги секретарів; послуги стенографістів; послуги щодо зв'язку з громадськістю; послуги щодо огляду преси; психологічне випробовування [тестування] для відбирання працівників; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; рекламні агентства; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; розклеювання афіш, об'яв; розміщування за допомогою комп'ютера товарних вагонів; розміщування об'яв поза приміщеннями; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розсилання поштою рекламних матеріалів; складання звітів про стан рахунків; складання податкових декларацій; служби працевлаштовування; сприяння продажеві [посередництво]; статистичне інформування; телевізійне рекламування; упорядковування [систематизування] інформації комп'ютерних баз даних; фотокопіювання; шукання відомостей [інформації, даних] в комп'ютерних; файла [для інших]