Свідоцтво на торговельну марку № 338120 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 338120 (заявка m202015561): new; non; stop; evolution; release the energy of nature; baobab fruit extract; 100% natural product; low sugar; 100% натуральний енергетичний напій; еволюцію не спинити
(111)
Номер свідоцтва
338120
(210)
Номер заявки
m202015561
(151)
Дата реєстрації знака
04.10.2023
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
03.08.2030
(220)
Дата подання заявки
03.08.2020
(441)
Дата публікації заявки
20.08.2020
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
04.10.2023, бюл. № 40/2023
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

чорний; білий; сірий; зелений; червоний;

(731)
Заявники
(732)
Власники
(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Горяінов Олексій Олександрович;
А/с 57, м. Київ, 04210 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Рекламування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; вивчання ринку; визначання громадської думки; демонстрування товарів; забезпечування комерційною інформацією та порадами для споживачів у виборі товарів і послуг; маркетинг; маркетинг цільовий; маркетингові досліджування; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; написання рекламних текстів; написання сценаріїв на рекламні потреби; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування ярмарків; послуги закупівельні для інших (закуповування товарів та послуг для інших підприємств); представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; публікування рекламних текстів; радіорекламування; рекламування зовнішнє; рекламування поштою; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі онлайн; розклеювання рекламних плакатів; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних концепцій; складання профілю цільової аудиторії на комерційні або маркетингові потреби; сприяння продажам для інших; сприяння продажам товарів і послуг шляхом спонсорської підтримки спортивних подій; створювання рекламних фільмів; телевізійне рекламування; телемаркетингові послуги; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів (крім їх транспортування), яке дозволяє покупцям зручно оглядати та купувати ці товари у супермаркетах, гіпермаркетах, універмагах, магазинах роздрібної торгівлі, торгових центрах; розміщування в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту різноманітних товарів та рекламної інформації щодо переліку надаваних послуг, що дозволяє покупцям зручно оглядати, замовляти, купувати ці товари та замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в інтернеті, а також отримувати необхідну інформацію про ці товари та надавані послуги - всі вищезазначені послуги, які стосуються рекламування та введення в цивільний оборот енергетичних напоїв. 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки