Свідоцтво на торговельну марку № 142323 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 142323 (заявка m201003224): и infocom automation
(111)
Номер свідоцтва
142323
(210)
Номер заявки
m201003224
(151)
Дата реєстрації знака
10.08.2011
(156)
Дата продовження строку дії свідоцтва
18.11.2019
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
09.03.2020
(186)
Очікувана дата закінчення строку продовження дії свідоцтва
09.03.2030
(220)
Дата подання заявки
09.03.2010
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.08.2011, бюл. № 15/2011
(731)
Заявники

Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНФОКОМ ЛТД»;
Просп. Моторобудівників, 26 А, кв. 14, м. Запоріжжя, 69068 (UA)

(732)
Власники

Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНФОКОМ ЛТД»;
Просп. Моторобудівників, 26 А, кв. 14, м. Запоріжжя, 69068 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

ТОВ «Запорізьке патентне агентство»;
Просп. Леніна, 81, м. Запоріжжя, 69002 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Автоматичні керувальні пристрої до транспортних засобів; апаратура, крім лікарської (медичної), для аналізування; блоки пам'яті або мікропроцесори (зінтегровані (інтегральні) схеми); виводи (клеми) (електричні); видання електронні завантажні; вимикачі електричні; вимикачі закриті електричні; вимірювальні давачі; вимірювальні інструменти; вимірювальні прилади; вимірювальні прилади електричні; вимірювальні пристрої; випрямлячі струму; високочастотна апаратура; відгалужувальні коробки електричні; відеоекрани; волоконні оптичні жильники (кабелі); головні процесові блоки (процесори); дисководи до комп'ютерів; апаратура для дистанційного керування; електричне устатковання для дистанційного керування виробничими процесами; електродинамічна апаратура для дистанційного керування сигналами; дистанційні переривники; дросельні навитки (котушки); електромагнітні навитки (котушки); запобіжники від перенапруги; запобіжники плавкі (топкі); з'єднувальні затискачі електричні; з'єднувальні коробки електричні; з'єднувачі (обладдя для обробляння інформації); з'єднувачі електричних ліній; з'єднувачі електричні; зчитувачі (обладдя для обробляння інформації); інвертори електричні; індикатори електричні; інтерфейси до комп'ютерів; пристрої для обробляння інформації; кабелепроводи (жильникопроводи) електричні; кабелі (жильники) електричні; муфти з'єднувальні до кабелів (жильників) електричних; кабелі (жильники) коаксіальні; катодні протикорозійні пристрої; пристрої для керування на відстані; кодувальники магнітні; блоки пам'яті комп'ютера; комп'ютери; комп'ютерні програми оперативного обслуговування (записані); комутаційні (перемикальні) електричні апарати; контакти електричні; лінійки вимірювальні; магнітні носії інформації; магнітні проводи; мідний дріт в ізоляції; мікропроцесори; модеми; монітори (комп'ютерні програми); монітори (комп'ютерні складники); навитки (котушки) електричні; навитки (котушки) індуктивності; носії інформації оптичні; лічильники обертів; обмежувачі електричні; оболонки для електричних кабелів (жильників); переговорна апаратура (внутрішня); переговорні трубки; передавачі електронних сигналів; перемикальні щити; перемикачі; переривники; перетворювачі електричні; подільники напруги електричні; посилювачі; провідники електричні; проводи електричні; проводи телефонні; проводка електрична; протизавадні пристрої електричні; пульти керування електричні; пускові кабелі (жильники) до моторів; регулівні прилади електричні; регулятори освітлювання електричні; реле електричні; реостати; розніми контактні (електричні з'єднувачі); розподільчі пульти електричні; розподільчі шафи електричні; розподільчі щити електричні; світловоди волоконні (оптичні); світлофори (сигнальні пристрої); сигнальні пристрої; сканери (обладдя для обробляння інформації); спостерігальна апаратура електрична; спостерігальні прилади; схеми друкові (друковані); схеми зінтегровані (інтегральні); схеми зінтегровані (інтегральні) безкорпусні; теплорегулівні пристрої; термоелектронні лампи; термостати; точні вимірювальні прилади; транзистори (електроніка); трансформатори електричні; частотоміри; якорі електричні. 

Кл.35:

Адміністративне обробляння замовлень на купівлю; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; допомога в керуванні справами; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; імпортно-експортні агентства; допомога у комерційному або промисловому керуванні; керування комп'ютерними файлами; консультування щодо керування справами; поради щодо налагоджування і керування справами; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; написання рекламних текстів; обробляння текстів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; складання податкових декларацій; послуги з порівнювання цін; послуги з розміщування рекламних матеріалів; послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); публікування рекламних текстів; розповсюджування рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; рекламування через комп'ютерну мережу; сприяння продажеві (посередництво). 

Кл.37:

Встановлювання і лагодження вантажних підіймачів (ліфтів); відновлювання машин, устатковання, верстатів, повністю зношених або частково зруйнованих; встановлювання і лагодження електроприладів; встановлювання, технічне доглядання і лагодження комп'ютерів; встановлювання, технічне доглядання і лагодження машин і механізмів; встановлювання і лагодження опалювального устатковання; устатковування і лагодження складів. 

Кл.40:

Інформування щодо обробляння матеріалів; складальні роботи на замову. 

Кл.42:

Будівельне проектування; вивчання технічних проектів; відновлювання комп'ютерної бази даних; дизайн промисловий; інжиніринг; інсталювання (встановлювання) комп'ютерних програм; обслуговування програмного статку комп'ютерів; оновлювання програмного статку комп'ютерів; розробляння програмного статку комп'ютерів; консультування щодо комп'ютерної техніки; комп'ютерне програмування; дублювання комп'ютерних програм; проектування комп'ютерних систем; конвертування (перетворювання) даних і комп'ютерних програм (крім фізичного перетворювання); консультування щодо програмного статку для комп'ютерів; перевіряння щодо роботопридатності транспортних засобів; перевіряння якості. 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 302757 (заявка m202022581): tima
*302757 m202022581
Свідоцтво торговельну марку № 308582 (заявка m201926647): driver assistant
*308582 m201926647
Свідоцтво торговельну марку № 123006 (заявка m201001101): ia; іа
*123006 m201001101
Свідоцтво торговельну марку № 126802 (заявка m200904752): infocom ltd; s; и; automation
*126802 m200904752
Свідоцтво торговельну марку № 285873 (заявка m201826250): smtour; smt our
*285873 m201826250
Свідоцтво торговельну марку № 302815 (заявка m201907681): smc; smart medical cell
*302815 m201907681
Свідоцтво торговельну марку № 291313 (заявка m201903979): coston; коштон
*291313 m201903979
Свідоцтво торговельну марку № 230270 (заявка m201617116): ugv
*230270 m201617116