Свідоцтво на торговельну марку № 312552 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 312552 (заявка m201930019): pride dent
(111)
Номер свідоцтва
312552
(210)
Номер заявки
m201930019
(151)
Дата реєстрації знака
19.01.2022
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
08.11.2029
(220)
Дата подання заявки
08.11.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
19.01.2022, бюл. № 3/2022
(731)
Заявники

Гордийцяк Ярослав Михайлович;
Просп. Миру, 15 Б, кв. 44, м. Чорноморськ, Одеська обл., 68001 (UA)

(732)
Власники

Гордийцяк Ярослав Михайлович;
Просп. Миру, 15 Б, кв. 44, м. Чорноморськ, Одеська обл., 68001 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Рудий Тарас Григорович;
А/с 31, м. Київ, 04136 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.44:

Консультування щодо здоров'я; медична допомога; пластична хірургія; послуги медичних клінік; послуги медичних центрів; послуги центрів здоров'я; стоматологічні послуги.