Заявка на торговельну марку № m200800180 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m200800180: one2cre
(210)
Номер заявки
m200800180
(220)
Дата подання заявки
08.01.2008
(731)
Заявники

Сидоренко Микола Аркадійович;
Вул. Харківських дівізій, буд. ###, кв. ###, м. Харків, 61091 (UA)

(750)
Адреса для листування

Сидоренко Микола Аркадійович;
Бул. Юр'єва, буд. ###, кв. ###, м. Харків, ###, Україна (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.42:

Науково-технологічні та проектно-дослідницькі послуги; послуги промислового аналізування та досліджування; розробляння та проектування комп'ютерної техніки і програмного статку; правничі послуги; вивчання технічних проектів; відновлювання комп'ютерної бази данних; дизайн в оформлянні інтер'єру; дизайн пакування (послуги); дизайн промисловий; дублювання комп'ютерних програм; експертування; забезпечування охорони авторських прав; інжиніринг; комп'ютерне програмування; комп'ютерне системне аналізування; конвертування (перетворювання) даних і комп'ютерних програм (крім фізичного перетворювання); конвертування (перетворювання) даних чи документів з фізичних носіїв на електронні; консультування щодо інтелектуальної власності; консультування щодо комп'ютерної техніки; ліцензування інтелектуальної власності; моделювання одягу; наземне знімання; образотворче оформляння; обслуговування програмного статку комп'ютерів; обслуговування та створювання веб-сайтів для інших; оформляння образотворче; пошуки і розробляння нових товарів; правниче досліджування; проектування комп'ютерних систем; промисловий дизайн; розміщування комп'ютерних веб-сайтів; створювання та обслуговування веб-сайтів для інших; стилізований промисловий дизайн 

Інші торговельні марки цього власника