Свідоцтво на торговельну марку № 125352 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 125352 (заявка m200901356): milkana; best of milk, best of life
(111)
Номер свідоцтва
125352
(210)
Номер заявки
m200901356
(151)
Дата реєстрації знака
12.07.2010
(156)
Дата продовження строку дії свідоцтва
17.12.2018
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
12.02.2019
(186)
Очікувана дата закінчення строку продовження дії свідоцтва
12.02.2029
(220)
Дата подання заявки
12.02.2009
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
12.07.2010, бюл. № 13/2010
(300)
Дані щодо пріоритету

08/3594409; 14.08.2008; FR

(731)
Заявники

ЕДЕЛЬВАЙСС ГМБХ унд КО. КГ;
Оберштдорфер Штрассе 7 87435 Кемптен, Німеччина (DE)

(732)
Власники

ЕДЕЛЬВАЙСС ГМБХ унд КО. КГ;
Оберштдорфер Штрассе 7 87435 Кемптен, Німеччина (DE)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Пахаренко Антоніна Павлівна;
Вул. Пушкінська, 9, кв. 11, м. Київ, 01034

(750)
Адреса для листування

Патентно-правова фірма "Пахаренко і партнери";
Вул. Червоноармійська, 72, Бізнес-центр "Олімпійський", 1-й під'їзд, 7-й поверх, м. Київ, 03150, Україна (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.29:

Молоко та молочні продукти; сир; масло; молочні напої (з перевагою молока). 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 196815 (заявка m201320334): montaver
*196815 m201320334
Свідоцтво торговельну марку № 3932 (заявка 103526/SU): milkana
*3932 103526/SU
Свідоцтво торговельну марку № 182917 (заявка m201300649): le cremier
*182917 m201300649
Свідоцтво торговельну марку № 172658 (заявка m201112645): edelweiss
*172658 m201112645
Свідоцтво торговельну марку № 194379 (заявка m201320923): milkana; montaver
*194379 m201320923