Свідоцтво на торговельну марку № 257155 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 257155 (заявка m201601478): bestseller
(111)
Номер свідоцтва
257155
(210)
Номер заявки
m201601478
(151)
Дата реєстрації знака
25.04.2019
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
29.01.2026
(220)
Дата подання заявки
29.01.2016
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.04.2019, бюл. № 8/2019
(731)
Заявники

Черьомуш Сергій Юрійович;
Вул. Антоновича, 140, кв. 67, м. Київ, 03150 (UA)

(732)
Власники

Черьомуш Сергій Юрійович;
Вул. Антоновича, 140, кв. 67, м. Київ, 03150 (UA)

(740)
Довірена особа

Трушко Петро Васильович (№ 132);
Вул. Артема, 26 А, кв. 29, м. Київ, 04053

(750)
Адреса для листування

Трушко Петро Васильович;
Вул. Артема, 26 А, кв. 29, м. Київ, 04053 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Рекламування; керування справами; ділове адміністрування; влаштовування і проводіння виставок або ярмарків на комерційні або рекламні потреби; демонстрування товарів; ділове інформування; допомога покупцям у виборі та придбанні товарів; послуги імпортно-експортних агентств; рекламування через комп'ютерну мережу; розповсюджування рекламних матеріалів; розповсюджування зразків; розміщування в одному місці,; на користь іншим особам,; асортименту промислових і продовольчих товарів (крім їх транспортування) та рекламної інформації щодо послуг,; яке дозволяє покупцям оглядати,; замовляти,; купувати ці товари на підприємствах оптової,; роздрібної торгівлі та замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в мережі інтернет; сприяння продажам (посередництво) 

Кл.39:

Перевезення; пакування і зберігання товарів; влаштовування подорожей; інформування щодо перевезення; повітряне перевезення пасажирів і вантажів; автобусне перевезення; автомобільне перевезення; залізничне перевезення; супроводжування подорожуючих; екскурсії туристські (оглядання пам'яток); послуги щодо відправляння вантажів; доставляння товарів, посилок, повідомлень 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 118187 (заявка m200815281): торгова рада
*118187 m200815281
Свідоцтво торговельну марку № 118189 (заявка m200815284): фабрика брендов
*118189 m200815284
Свідоцтво торговельну марку № 175384 (заявка m201213990): bestseller
*175384 m201213990
Свідоцтво торговельну марку № 257156 (заявка m201601480): бестселлер
*257156 m201601480
Свідоцтво торговельну марку № 257154 (заявка m201601477): бестселер
*257154 m201601477
Свідоцтво торговельну марку № 175383 (заявка m201213989): бестселлер
*175383 m201213989
Свідоцтво торговельну марку № 118188 (заявка m200815283): фабрика брендів
*118188 m200815283

Схожі торговельні марки