Свідоцтво на торговельну марку № 55295 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 55295 (заявка 20031111820): visicar; visi car
(111)
Номер свідоцтва
55295
(210)
Номер заявки
20031111820
(151)
Дата реєстрації знака
17.10.2005
(156)
Дата продовження строку дії свідоцтва
29.07.2013
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
11.11.2013
(186)
Очікувана дата закінчення строку продовження дії свідоцтва
11.11.2023
(220)
Дата подання заявки
11.11.2003
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
17.10.2005, бюл. № 10/2005
(731)
Заявники

Кібець Олександр Григорович;
Вул. Михайла Донця, 15/41, кв. 135, м. Київ, 61, 03061 (UA)

(732)
Власники

Кібець Олександр Григорович;
Вул. Михайла Донця, 15/41, кв. 135, м. Київ, 61, 03061 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

МПП "ТОМАС", Кондратюк Ігор Вікторович;
Вул. Довнар-Запольського, 4, оф. 2, м. Київ, 116, 04116

(750)
Адреса для листування

МПП «ТОМАС»;
Вул. Довнар-Запольського, 4, оф. 2, м. Київ, 116, 04116 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Наукові, морські, геодезичні, фотографічні, кінематографічні, оптичні, важильні, вимірювальні, сигналізаційні, контрольні (перевіряльні), рятувальні і навчальні прилади та інструменти; прилади та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання та контролювання електрики; апаратура для записування, передавання і відтворювання звуку або зображень; магнітні носії інформації, записові диски; торговельні автомати і механізми для апаратів з передоплатою; касові апарати, рахувальні машини, засоби обробляння інформації та комп'ютери; вогнегасники; всі товари, що включені до 9 класу. 

Кл.38:

Зв'язок; всі послуги, що включені до 38 класу. 

Кл.42:

Науково-технологічні та проектно-дослідницькі послуги; послуги промислового аналізування та досліджування; розробляння та проектування комп'ютерної техніки і програмного статку; правничі послуги; всі послуги, що включені до 42 класу. 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 62347 (заявка 20040909680): map; тар; меп
*62347 20040909680