Свідоцтво на знак № 280911 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 280911 (заявка m201716749): am.beer; am beer; young label; ам
(111)
Номер свідоцтва
280911
(210)
Номер заявки
m201716749
(151)
Дата реєстрації знака
25.08.2020
(181)
Дата закінчення строку дії свідоцтва
31.07.2027
(220)
Дата подання заявки
31.07.2017
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.08.2020, бюл. № 16/2020
(731)
Заявники

Токарь Родіка Тодорівна;
Вул. В. Олександрі, 72, с. Волока, Глибоцький р-н, Чернівецька обл., 60413 (UA)

(732)
Власники

Токарь Родіка Тодорівна;
Вул. В. Олександрі, 72, с. Волока, Глибоцький р-н, Чернівецька обл., 60413 (UA)

(740)
Довірена особа

Павлик Віталій Ярославович;
Вул. Тараса Шевченка, 79, кв. 1 А, м. Чернівці, 58003

(750)
Адреса для листування

Павлик Віталій Ярославович;
Вул. Тараса Шевченка, 79, кв. 1 А, м. Чернівці, 58003 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.32:

Пиво 

Кл.35:

Рекламування; керування підприємницькою діяльністю; адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи