Свідоцтво на торговельну марку № 231750 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 231750 (заявка m201623823): getcar; справжні автомобільні аукціони
(111)
Номер свідоцтва
231750
(210)
Номер заявки
m201623823
(151)
Дата реєстрації знака
11.09.2017
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
28.10.2026
(220)
Дата подання заявки
28.10.2016
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
11.09.2017, бюл. № 17/2017
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

чорний; червоний;

(731)
Заявники

АЙРЕНДЕЙЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД;
1, Лампоусас Стр., 1095, Нікосія, Кіпр (CY)

(732)
Власники
(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

ПП "ПЮФ "Т-Марка" Горяінов О.О.;
А/с 57, м. Київ, 04210 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Рекламування автомобілів та аксесуарів до них; керування підприємницькою діяльністю; адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи; адміністративне обробляння замовлень на купівлю автомобілів та аксесуарів до них; адміністрування програм лояльності для клієнтів; аналізування собівартості автомобілів та аксесуарів до них; аудит підприємницької діяльності; аукціонний продаж автомобілів та аксесуарів до них; аутсорсингове адміністративне керування для компаній; бухгалтерський облік; ведення бухгалтерських книг; веб-індексування на комерційні або рекламні потреби; вивчання ринку автомобілів та аксесуарів до них; визначання громадської думки щодо автомобілів та аксесуарів до них; виписування рахунків; влаштовування передплати газет для інших; влаштовування передплати телекомунікаційних послуг для інших; готування платіжних документів; готування податкових декларацій; демонстрування автомобілів та аксесуарів до них; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; допомога в керуванні підприємницькою діяльністю; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадчі послуги для керування підприємницькою діяльністю; досліджування щодо підприємницької діяльності; досліджування автомобільного ринку; економічне прогнозування щодо автомобілів та аксесуарів до них; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів; збирання інформації у комп'ютерні бази даних щодо автомобілів та аксесуарів до них; збирання статистичних даних; інформування щодо підприємницької діяльності; керування діяльністю вільнонайманих працівників; керування діяльністю щодо програм з відшкодовування витрат для інших; комерційне інформування та поради для споживачів (центри підтримки споживачів); комерційне керування ліцензуванням автомобілів та аксесуарів до них і послуг для інших; комп'ютеризоване ведення справ; консультування з керування персоналом; консультування з керування підприємницькою діяльністю; консультування з організовування підприємницької діяльності; маркетинг щодо автомобілів та аксесуарів до них; маркетингові досліджування щодо автомобілів та аксесуарів до них; машинописні роботи; надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців автомобілів та аксесуарів до них і послуг; написання біографічних довідок для інших; написання резюме для інших; написання рекламних текстів; написання сценаріїв на рекламні потреби; обробляння текстів; оновлювання рекламних матеріалів; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних щодо автомобілів та аксесуарів до них; оптимізація відвідуваності веб-сайтів; організовування виставок автомобілів та аксесуарів до них на комерційні або рекламні потреби; організовування показів мод на рекламні потреби щодо автомобілів та аксесуарів до них; організовування ярмарків автомобілів та аксесуарів до них на комерційні або рекламні потреби; орендування рекламного місця; оформляння вітрин; оцінювання підприємницької діяльності; підбирання персоналу; поради щодо організовування і керування підприємницькою діяльністю; послуги агентств комерційного інформування; послуги експертів з ефективності підприємницької діяльності; послуги з аутсорсингу (допомога у сфері підприємницької діяльності); послуги з комерційного посередництва; послуги з макетування на рекламні потреби; послуги з нагадування про ділові зустрічі (офісні роботи); послуги з огляду преси щодо автомобілів та аксесуарів до них; послуги з порівнювання цін на автомобілі та аксесуари до них; послуги з постачання для інших (закуповування автомобілів та аксесуарів до них та замовляння послуг для інших підприємств); послуги з релокації для підприємств; послуги з фотокопіювання; послуги зі складання графіків ділових зустрічей (офісні роботи); послуги із заповнювання податкової декларації; послуги імпортно-експортних агентств; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажам автомобілів та аксесуарів до них; послуги рекламних агентств; послуги секретарів; послуги щодо зв'язків з громадськістю; пошук даних у комп'ютерних файлах для інших щодо автомобілів та аксесуарів до них; пошук спонсорів; пошукова оптимізація для сприяння продажам автомобілів та аксесуарів до них; представляння автомобілів та аксесуарів до них на засобах інформування з метою роздрібного продажу; приймання телефонних дзвінків для недоступних абонентів; прокат білбордів (рекламних щитів); прокат офісних машин і обладнання; прокат рекламних матеріалів; прокат рекламного часу на засобах інформування; прокат торговельних автоматів; прокат торговельних стендів; прокат фотокопіювальних машин; пряме поштове рекламування автомобілів та аксесуарів до них; психологічне тестування для відбирання персоналу; публікування рекламних текстів щодо автомобілів та аксесуарів до них; радіорекламування автомобілів та аксесуарів до них; рекламування автомобілів та аксесуарів до них з оплатою переходів на веб-сторінку за рекламним оголошенням; рекламування зовнішнє автомобілів та аксесуарів до них; розклеювання рекламних плакатів; рекламування поштою автомобілів та аксесуарів до них; рекламування через комп'ютерну мережу автомобілів та аксесуарів до них в режимі он-лайн; репродукування документів; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів щодо автомобілів та аксесуарів до них; розробляння рекламних матеріалів щодо автомобілів та аксесуарів до них; розслідування у сфері підприємницької діяльності; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних щодо автомобілів та аксесуарів до них; складання звітів про стан рахунків; сприяння продажам автомобілів та аксесуарів до них для інших; створювання рекламних фільмів щодо автомобілів та аксесуарів до них; стенографування; текстове записування інформації (офісні роботи); телевізійне рекламування автомобілів та аксесуарів до них; телемаркетингові послуги щодо автомобілів та аксесуарів до них; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін; фахове консультування щодо підприємницької діяльності; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту автомобілів та аксесуарів до них (крім їх транспортування), яке дозволяє покупцям зручно оглядати та купувати ці товари за допомогою аукціонів та інтернет-аукціонів; розміщування в мережі інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту автомобілів та аксесуарів до них та рекламної інформації щодо переліку надаваних послуг,що дозволяє покупцям зручно оглядати,замовляти,купувати ці товари за допомогою аукціонів та інтернет-аукціонів та замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в мережі інтернет,а також отримувати необхідну інформацію про ці товари та надавані послуги. 

Кл.38:

Телекомунікаційні послуги; забезпечування доступу до баз даних щодо автомобілів та аксесуарів до них; забезпечування користувачів доступом до глобальних комп'ютерних мереж; забезпечування спілкування в інтернет-чатах щодо автомобілів та аксесуарів до них; забезпечування спілкування на форумах у режимі он-лайн щодо автомобілів та аксесуарів до них; забезпечування телекомунікаційним з'єднанням із глобальною комп'ютерною мережею; забезпечування телекомунікаційними каналами для телемагазинів; зв'язок за допомогою волоконно-оптичних мереж; зв'язок за допомогою комп'ютерних терміналів; зв'язок за допомогою стільникових телефонів; інформування щодо телекомунікаційних послуг; пейджингові послуги (з використанням радіо, телефону або інших засобів електронного зв'язку); передавання відеоданих на вимогу; передавання електронною поштою; передавання повідомлень і зображень за допомогою комп'ютера; передавання телеграм; передавання цифрових файлів; пересилання повідомлень; послуги відеоконференцзв'язку; послуги голосової пошти; послуги електронних інформаційних табло (телекомунікаційні послуги); послуги з телекомунікаційної маршрутизації та з'єднування; послуги інформаційних агентств; послуги телеконференцзв'язку; потокове передавання даних; прокат апаратури для пересилання повідомлень; прокат модемів; прокат телекомунікаційного обладнання; прокат телефонів; прокат факсимільної апаратури; прокат часу доступу до глобальних комп'ютерних мереж; радіозв'язок; радіотранслювання; супутниковий зв'язок; телевізійне транслювання; телевізійне транслювання кабельними мережами; телефонний зв'язок; телефонні послуги; транслювання засобами бездротового зв'язку; факсимільне передавання. 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 225275 (заявка m201617224): getauto
*225275 m201617224
Свідоцтво торговельну марку № 242589 (заявка m201618164): getcar
*242589 m201618164
Свідоцтво торговельну марку № 225276 (заявка m201617225): getcar
*225276 m201617225