Разом до перемоги 🇺🇦 🦾

Свідоцтво на торговельну марку № 162178 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 162178 (заявка m201117034): папалор; papalor
(111)
Номер свідоцтва
162178
(210)
Номер заявки
m201117034
(151)
Дата реєстрації знака
10.10.2012
(156)
Дата продовження строку дії свідоцтва
26.11.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
26.10.2021
(186)
Очікувана дата закінчення строку продовження дії свідоцтва
26.10.2031
(220)
Дата подання заявки
26.10.2011
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.10.2012, бюл. № 19/2012
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

чорний; білий;

(731)
Заявники
(732)
Власники
(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Радомський Володимир Сергович;
А/с 3, м. Київ, 03037 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.5:

Фармацевтичні та ветеринарні препарати; гігієнічні препарати на лікарські (медичні) потреби; дієтичні речовини на лікарські (медичні) потреби; дитяче харчування; пластирі, перев'язувальні матеріали; матеріали для пломбування зубів і виготовляння зубних виліпків; дезінфікувальні засоби; препарати для нищення паразитів і шкідників; фунгіциди, гербіциди. 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 310452 (заявка m202001328): децистол; decystol
*310452 m202001328
Свідоцтво торговельну марку № 192248 (заявка m201312578): rapiren; рапірен; рапирен
*192248 m201312578
Свідоцтво торговельну марку № 185969 (заявка m201217811): ersel pharma
*185969 m201217811
Свідоцтво торговельну марку № 209021 (заявка m201415620): лапринозин; laprinosin
*209021 m201415620
Свідоцтво торговельну марку № 294544 (заявка m201910336): a-ketoh; a ketoh; а-кетон; а кетон
*294544 m201910336
Свідоцтво торговельну марку № 256896 (заявка m201713775): хедис; хедіс; headis
*256896 m201713775
Свідоцтво торговельну марку № 195076 (заявка m201312579): амистил; амістіл; amistil
*195076 m201312579
Свідоцтво торговельну марку № 169729 (заявка m201206945): otifon; отифон
*169729 m201206945
Свідоцтво торговельну марку № 169615 (заявка m201205760): арофен; arofen
*169615 m201205760
Свідоцтво торговельну марку № 267685 (заявка m201727885): паризал; парізал; parisal
*267685 m201727885
Свідоцтво торговельну марку № 163939 (заявка m201119066): ноферин; noferin
*163939 m201119066