Заявка на торговельну марку № m202128203 fbПоширити

* Триває розгляд заявки

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m202128203: ruby wave
(210)
Номер заявки
m202128203
(220)
Дата подання заявки
26.11.2021
(441)
Дата публікації заявки
31.12.2021
(300)
Дані щодо пріоритету

36156; 17.06.2021; AD

(731)
Заявники

ФІЛІП МОРРІС ПРОДАКТС С.А.;
Ке Жанрено 3, 2000 Невшатель, Швейцарiя (CH)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

«Дубинський і Ошарова», Шпакович Тетяна Іванівна;
Пров. Устинівський, 6, м. Київ, 03110 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.34:

Вапоризатори дротові до електронних сигарет та електронних курильних пристроїв; тютюн необроблений або оброблений; тютюнові вироби, в тому числі: сигари, сигарети, сигарили, тютюн для самостійного скручування сигарет, люльковий тютюн, жувальний тютюн, тютюн для нюхання, кретек; снус; замінники тютюну, не на медичні потреби; курильне приладдя, в тому числі: сигаретний папір, сигаретні гільзи, сигаретні фільтри, вмістини для тютюнових виробів, портсигари та попільниці для курців, курильні люльки, кишенькові пристрої для скручування сигарет, запальнички для курців; сірники; тютюнові палички, тютюнові вироби, призначені для підігрівання, електронні пристрої та їх частини, призначені для нагрівання сигарет або тютюну з метою вивільнення аерозолю з вмістом нікотину для інгаляцій; нікотинові розчини для використання в електронних сигаретах; електронні курильні пристрої; сигарети електронні; електронні сигарети, призначені для використання як замінники звичайних сигарет; електронні пристрої для інгаляцій аерозолем, що містить нікотин; вапоризатори для курців, для випарювання тютюнових виробів та замінників тютюну; курильне приладдя до електронних сигарет; частини і деталі до вищезазначених товарів 34 класу; пристрої для гасіння нагрітих сигарет, сигар та тютюнових паличок; портсигари для електронних перезарядних сигарет; * Редакція заявника: Wired vaporizer for electronic cigarettes and electronic smoking devices; tobacco, raw or manufactured; tobacco products, including cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll your own cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; tobacco substitutes (not for medical purposes); smokers'articles, including cigarette paper and tubes, cigarette filters, tobacco tins, cigarette cases and ashtrays for smokers, pipes, pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters for smokers; matches; tobacco sticks, tobacco products for the purpose of being heated, electronic devices and their parts for the purpose of heating cigarettes or tobacco in order to release nicotine-containing aerosol for inhalation; liquid nicotine solutions for use in electronic cigarettes; electronic smoking devices; electronic cigarettes; electronic cigarettes as substitute for traditional cigarettes; electronic devices for the inhalation of nicotine containing aerosol; oral vaporising devices for smokers, tobacco products and tobacco substitutes; smoker's articles for electronic cigarettes; parts and fittings for the aforesaid products included in class 34; devices for extinguishing heated cigarettes and cigars as well as heated tobacco sticks; electronic rechargeable cigarette cases. 

Інші торговельні марки цього власника