Свідоцтво на знак № 278062 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 278062 (заявка m201805714): новостройки 3d; 3д
(111)
Номер свідоцтва
278062
(210)
Номер заявки
m201805714
(151)
Дата реєстрації знака
10.07.2020
(181)
Дата закінчення строку дії свідоцтва
12.03.2028
(220)
Дата подання заявки
12.03.2018
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.07.2020, бюл. № 13/2020
(731)
Заявники

РІА.ком Маркетплейсіз ОУ (RIA.com Marketplaces OU);
Лаулупео 24, Таллінн, ЕЕ-10128, Естонія (Laulupeo 24, Tallinn, EE- 10128, Estonia) (EE)

(732)
Власники

РІА.ком Маркетплейсіз ОУ (RIA.com Marketplaces OU);
Лаулупео 24, Таллінн, ЕЕ-10128, Естонія (Laulupeo 24, Tallinn, EE- 10128, Estonia) (EE)

(740)
Довірена особа

Гривнак Володимир Володимирович (№ 171);
Бульв. Володимира Висоцького, 4, кв. 168, м. Київ, 02232

(750)
Адреса для листування

Гривнак Володимир Володимирович;
А/с 76, м. Київ, 02232 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Вивчання ринку; демонстрування товарів (об'єктів нерухомості); збирання інформації у комп'ютерні бази даних; комп'ютеризоване ведення справ; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; послуги агентств комерційного інформування; послуги з комерційного посередництва; пошук даних у комп'ютерних файлах для інших; представляння товарів щодо об'єктів нерухомості на засобах інформування з метою роздрібного продажу; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; сприяння продажам для інших 

Інші торговельні марки цього власника