Свідоцтво на торговельну марку № 252355 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 252355 (заявка m201704930): nissan intelligent mobility
(111)
Номер свідоцтва
252355
(210)
Номер заявки
m201704930
(151)
Дата реєстрації знака
10.01.2019
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
07.03.2027
(220)
Дата подання заявки
07.03.2017
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.01.2019, бюл. № 1/2019
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

чорний; білий; блакитний;

(731)
Заявники

Ніссан Дзідося Кабусікі Кайся (також торгуюча як Ніссан Мотор Ко., Лтд.) (Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor Co., Ltd.));
№2, Такара-хо, Канагава-ку, Іокогама-ші, Канагава-кен, Японія (No.2, Takara-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, Japan) (JP)

(732)
Власники

Ніссан Дзідося Кабусікі Кайся (також торгуюча як Ніссан Мотор Ко., Лтд.) (Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor Co., Ltd.));
№2, Такара-хо, Канагава-ку, Іокогама-ші, Канагава-кен, Японія (No.2, Takara-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, Japan) (JP)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Дроб'язко Руслан Володимирович (№ 122);
Бізнес-центр «Ренесанс», вул. Воровського, 24, м. Київ, 01054

(750)
Адреса для листування

«Бейкер і Макензі»;
Бізнес-центр «Ренесанс», вул. Бульварно-Кудрявська, 24, м. Київ, 01601 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Телекомунікаційні пристрої і апарати; навігаційні прилади для транспортних засобів (бортові комп'ютери); апарати для бездротового передавання і приймання інформації; машини і прилади для вимірювання та випробовування матеріалів; електровимірювальні пристрої та магнітометри або щупи (вимірювальні пристрої); апарати для виявлення і аналізування несправностей і поломок машин; комп'ютери; комп'ютерне програмне забезпечення та комп'ютерне апаратне забезпечення; прилади, апарати та запчастини до них для записування, передавання, відтворювання та обробляння електронних даних, зображень і звуку; комп'ютери для транспортних засобів з функціями автоматичного водіння або з функціями допомоги автоматичному водінню; комп'ютерне програмне забезпечення для транспортних засобів з функціями автоматичного водіння або з функціями допомоги автоматичному водінню; автоматичні керувальні електричні пристрої та апарати для автоматичного водіння і паркування транспортних засобів 

Кл.12:

Автомобілі та їх складові частини; автономні (безпілотні) транспортні засоби; транспортні засоби з функціями допомоги водінню 

Кл.35:

Допомога у комерційному керуванні щодо контролю (нагляданні) за діяльністю дистриб'юторів і оптовиків, які продають транспортні засоби, апарати для транспортних засобів та приладдя для транспортних засобів; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; пошук інформації у базах даних за допомогою комп'ютера на договірній (контрактній) основі; інформування щодо підприємницької діяльності; послуги щодо роздрібного або оптового продажу автомобілів; інформування щодо комерційних операцій; інформування щодо продажу товарів, спеціально призначених для автомобілів; забезпечування інформацією щодо цін на товари; приймання і передача телефонних дзвінків і відповідь на телефонні запити на договірній (контрактній) основі (офісні роботи); керування підприємницькою діяльністю у сфері дорожнього сервісу 

Кл.38:

Телекомунікаційні послуги (крім транслювання); забезпечування інформацією щодо передавання даних, в тому числі передавання даних через кабельні і бездротові мережі зв'язку (послуги зв'язку); зв'язок за допомогою комп'ютерних терміналів; телефонний зв'язок; забезпечування доступу до мереж зв'язку і інформування щодо цього; передавання та обмін даними, зображеннями і звуком за допомогою комп'ютера, супутникового зв'язку, через мобільні телефони, за допомогою потокового передавання даних; факсимільне передавання даних; прокат телекомунікаційного обладнання. 

Кл.39:

Забезпечування інформацією щодо місцезнаходження транспортних засобів на дорогах; забезпечування інформацією щодо керування дорожнім рухом; забезпечування інформацією щодо руху транспорту; забезпечування інформацією щодо розкладу і тарифів повітряного перевезення; забезпечування інформацією щодо місцезнаходження і наявності місць для паркування; забезпечування інформацією за допомогою засобів зв'язку щодо постачання (доставляння) електричної енергії; розподіляння електричної енергії, в тому числі розподіляння електричної енергії для станцій зарядки електричних автомобілів; супроводжування подорожуючих у туристичних турах; інформування щодо влаштовування подорожей; прокат автомобілів і мотоциклів; послуги з короткострокового прокату автомобілів 

Кл.42:

Метеорологічне інформування; розміщування комп'ютерних сайтів (веб-сайтів); прокат комп'ютерних програм; проектування комп'ютерного програмного забезпечення; комп'ютерне програмування або обслуговування комп'ютерного програмного забезпечення; моніторинг комп'ютерних систем за допомогою віддаленого доступу; моніторинг даних, отриманих від бортових комп'ютерів транспортних засобів з метою виявлення поломки 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 329613 (заявка m202104613): value advantage nissan group
*329613 m202104613
Свідоцтво торговельну марку № 313099 (заявка m202006240): с; c; nissan
*313099 m202006240
Свідоцтво торговельну марку № 307298 (заявка m201925924): ariya
*307298 m201925924
Свідоцтво торговельну марку № 298931 (заявка m201914191): z
*298931 m201914191
Свідоцтво торговельну марку № 252356 (заявка m201704931): nissan intelligent mobility
*252356 m201704931
Свідоцтво торговельну марку № 252281 (заявка m201703821): datsun
*252281 m201703821
Свідоцтво торговельну марку № 297529 (заявка m201824949): infiniti; i n f i n i t i
*297529 m201824949
Свідоцтво торговельну марку № 278053 (заявка m201805564): navara off-roader
*278053 m201805564
Свідоцтво торговельну марку № 297530 (заявка m201824950): л
*297530 m201824950
Свідоцтво торговельну марку № 252280 (заявка m201703820): datsun
*252280 m201703820
Свідоцтво торговельну марку № 278471 (заявка m201814261): navara n-guard; navara n guard
*278471 m201814261
Свідоцтво торговельну марку № 271384 (заявка m201801949): e-power; e power; е
*271384 m201801949
Свідоцтво торговельну марку № 281198 (заявка m201816490): nv250
*281198 m201816490