Свідоцтво на торговельну марку № 163433 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 163433 (заявка m201118671): леон; охранное агентство
(111)
Номер свідоцтва
163433
(210)
Номер заявки
m201118671
(151)
Дата реєстрації знака
12.11.2012
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
24.11.2021
(220)
Дата подання заявки
24.11.2011
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
12.11.2012, бюл. № 21/2012
(731)
Заявники

Коссова Катерина Євгенівна;
Просп. Героїв, 37, кв. 142, м. Дніпропетровськ, 49000 (UA)

(732)
Власники

Коссова Катерина Євгенівна;
Просп. Героїв, 37, кв. 142, м. Дніпропетровськ, 49000 (UA)

(750)
Адреса для листування

Пічко Р. С.;
Вул. Косіора, 10, кв. 67, м. Дніпропетровськ, 49051 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.45:

Правничі послуги; послуги щодо охорони майна та людей; персональні та соціальні послуги стосовно задоволення потреб людини, що їх надає третя сторона 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 172834 (заявка m201209883): sundary; beauty salon
*172834 m201209883