Свідоцтво на торговельну марку № 304900 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 304900 (заявка m201924886): бронхо-ваксом
(111)
Номер свідоцтва
304900
(210)
Номер заявки
m201924886
(151)
Дата реєстрації знака
08.09.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
21.08.2029
(220)
Дата подання заявки
21.08.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
08.09.2021, бюл. № 36/2021
(731)
Заявники

ОМ Фарма СА (OM Pharma SA);
22 рю дю Буа-дю-Лан, СН-1217 Мейрін 2, Женева, Швейцарія (22 rue du Bois-du-Lan, CH-1217 Meyrin 2, Geneva, Switzerland) (CH)

(732)
Власники

ОМ Фарма СА (OM Pharma SA);
22 рю дю Буа-дю-Лан, СН-1217 Мейрін 2, Женева, Швейцарія (22 rue du Bois-du-Lan, CH-1217 Meyrin 2, Geneva, Switzerland) (CH)

(740)
Довірена особа

Бочаров Максим Анатолійович (№ 367);
Вул. В'ячеслава Чорновола, 25, оф. 3, м. Київ, 01135

(750)
Адреса для листування

Бочаров Максим Анатолійович;
Вул. В'ячеслава Чорновола, 25, оф. 3, м. Київ, 01135 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.5:

Фармацевтичні препарати для лікування та профілактики респіраторних інфекцій чи захворювань та для стимулювання імунної системи 

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 303649 (заявка m201917951): санорин-бронхо; санорин бронхо
*303649 m201917951
Свідоцтво торговельну марку № 303650 (заявка m201917952): санорин-бронхо; санорин бронхо
*303650 m201917952
Свідоцтво торговельну марку № 260304 (заявка m201713219): гексо бронхо
*260304 m201713219
Свідоцтво торговельну марку № 251493 (заявка m201628375): грипоцитрон-бронхо; гриппоцитрон-бронхо; gripocitron-bronho
*251493 m201628375
Свідоцтво торговельну марку № 246440 (заявка m201628373): бронхо макс; bronho max
*246440 m201628373
Свідоцтво торговельну марку № 239408 (заявка m201716374): бронхо плюс
*239408 m201716374
Свідоцтво торговельну марку № 231753 (заявка m201624997): санорин-бронхо
*231753 m201624997
Свідоцтво торговельну марку № 216631 (заявка m201400933): зт; здоровя; здоров'я; грипоцитрон-бронхо; gripocitron-bronho
*216631 m201400933