Свідоцтво на торговельну марку № 323160 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 323160 (заявка m202024139): orbis agro
(111)
Номер свідоцтва
323160
(210)
Номер заявки
m202024139
(151)
Дата реєстрації знака
03.08.2022
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
16.11.2030
(220)
Дата подання заявки
16.11.2020
(441)
Дата публікації заявки
08.12.2020
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
03.08.2022, бюл. № 31/2022
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

синій;

(731)
Заявники

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОРБІС АГРО»;
Просп. Леся Курбаса, ###, кв. ###, м. Київ, 03194 (UA)

(732)
Власники

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОРБІС АГРО»;
Просп. Леся Курбаса, ###, кв. ###, м. Київ, 03194 (UA)

(750)
Адреса для листування

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОРБІС АГРО»;
Просп. Леся Курбаса, ###, кв. ###, м. Київ, 03194 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Адміністративна допомога щодо запитів про подання комерційних пропозицій; адміністративна допомога щодо запрошень до участі у тендерних процедурах; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; ведення переговорів щодо укладання угод у сфері підприємницької діяльності для інших; вивчання ринку; демонстрування товарів; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; забезпечування інформацією у сфері підприємницької діяльності; забезпечування інформацією щодо комерційних та ділових контактів; забезпечування комерційною інформацією та порадами для споживачів у виборі товарів і послуг; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування ярмарків; послуги закупівельні для інших (закуповування товарів та послуг для інших підприємств); послуги щодо комерційного посередництва; послуги щодо оптового продажу сільськогосподарських машин, їх складових частин та сільськогосподарського знаряддя; послуги щодо роздрібного продажу сільськогосподарських машин, їх складових частин та сільськогосподарського знаряддя; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; сприяння продажам для інших; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін; фахове консультування щодо підприємницької діяльності.