Заявка на знак № m201821333 fbПоширити

 
Заявка на знак для товарів і послуг № m201821333: hp

m201821333

12.09.2018

ХП Хьюлетт Пакард Груп ЛЛК, компанія з обмеженою відповідальністю, яка створена й існує за законодавством штату Делавер (HP Hewlett Packard Group LLC, a limited liability company organized under the laws of the State of Delaware);
 (US)

Шпакович Тетяна Іванівна (№ 240)

 

Кл.9:

Комп'ютери; лептопи; ноутбуки; планшетні комп'ютери; смартфони; обладдя для обробляння інформації; блоки пам'яті комп'ютера; комп'ютерне апаратне забезпечення; комп'ютерні периферійні пристрої; мишки (комп'ютерні периферійні пристрої); екрани комп'ютерних дисплеїв; відеодисплеї; монітори (комп'ютерне апаратне забезпечення); комп'ютерні принтери; машини-моноблоки для копіювання, сканування, факсимільного передавання та друкування; комп'ютерні робочі станції; багатофункціональні електронні пристрої, що використовуються для копіювання, друкування, сканування, відеозаписування та/або пересилання документів та зображень, а також складові частини до них; сканери (обладдя для обробляння інформації); фотокопіювальні апарати (фотографічні, електростатичні, теплові). * Редакція заявника: Computers; laptop computers; notebook computers; tablet computers; smartphones; data processing equipment; computer memory devices; computer hardware; computer peripheral devices; mouse (computer peripherals); computer display screens; video displays; monitors (computer hardware); printers for use with computers; all-in-one machines of copying, scanning, faxing and printing; computer workstations; multifunction electronic devices for use in copying, printing, scanning, video capturing and/or transmitting documents and images and structural parts for the foregoing; scanners (data processing equipment); photocopiers (photographic, electrostatic, thermic); 

Кл.35:

Послуги щодо роздрібного продажу комп'ютерів, планшетних комп'ютерів, комп'ютерного апаратного забезпечення, комп'ютерних принтерів та комп'ютерних периферійних пристроїв у магазинах в режимі он-лайн; послуги щодо роздрібного продажу комп'ютерів, планшетних комп'ютерів, комп'ютерного апаратного забезпечення, комп'ютерних принтерів та комп'ютерних периферійних пристроїв у магазинах, доступних з мобільних телефонів; надавання на веб-сайтах онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців комп'ютерних та друкарських товарів і послуг; адміністративне керування матеріально-технічними ресурсами у галузі друкування та комп'ютерних товарів; послуги з представляння товарів у галузі друкування та комп'ютерних товарів для замовляння в режимі он-лайн; послуги щодо продажу барвників та тонерів для комп'ютерного друкування у роздрібних магазинах та через магазини у режимі он-лайн. * Редакція заявника: Online retail store services featuring computers,; tablet computers,; computer hardware,; computer printers,; and computer peripherals; mobile retail store services featuring computers, tablet computers, computer hardware, computer printers, and computer peripherals; providing a website featuring an online marketplace for sellers and buyers of computer and printing goods and services; administrative inventory management in the field of printing and computer supplies; online ordering services in the field of printing and computer supplies; retail and online store services in the field of computer printer ink and toner; 

Схожі торговельні марки