Свідоцтво на знак № 285398 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 285398 (заявка m202002432): р; с; powercode
(111)
Номер свідоцтва
285398
(210)
Номер заявки
m202002432
(151)
Дата реєстрації знака
26.10.2020
(181)
Дата закінчення строку дії свідоцтва
07.02.2030
(220)
Дата подання заявки
07.02.2020
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
26.10.2020, бюл. № 20/2020
(731)
Заявники

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПАУЕР КОД»;
Вул. Михайлівська, 24 А, м. Київ, 01001 (UA)

(732)
Власники

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПАУЕР КОД»;
Вул. Михайлівська, 24 А, м. Київ, 01001 (UA)

(740)
Довірена особа

Ортинська Марія Юріївна (№ 358);
Вул. Межигірська, 61, м. Київ, 04071

(750)
Адреса для листування

Ортинська Марія Юріївна;
Вул. Межигірська, 61, м. Київ, 04071 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Комп'ютерне апаратне забезпечення; комп'ютерне програмне забезпечення записане; комп'ютерне програмне забезпечення ігрове завантажне; комп'ютерне програмне забезпечення ігрове записане; комп'ютерні програми завантажні; комп'ютерні програми записані; комп'ютерні програми оперативного обслуговування записані; комп'ютерні програмні додатки завантажні; комп'ютерні програмні платформи записані або завантажні 

Кл.42:

Відновлювання комп'ютерних даних; інжиніринг; інформаційно-технологічні послуги, що надаються на основі аутсорсингу; комп'ютерне програмування; консультування з комп'ютерних технологій; консультування з телекомунікаційних технологій; консультування щодо безпеки в мережі Інтернет; консультування щодо безпеки даних; консультування щодо інформаційних технологій (IT); консультування щодо комп'ютерного програмного забезпечення; консультування щодо комп'ютерної безпеки; консультування щодо проєктування та розробляння комп'ютерного апаратного забезпечення; консультування щодо розробляння вебсайтів; обслуговування комп'ютерного програмного забезпечення; оновлювання комп'ютерного програмного забезпечення; платформа як послуга (PaaS); програмне забезпечення як послуга (SaaS); проєктування комп'ютерних систем; проєктування комп'ютерного програмного забезпечення; розробляння комп'ютерних платформ; розробляння програмного забезпечення в рамках робіт з видання програмного забезпечення; розробляння технічної документації; створювання та обслуговування вебсайтів для інших; створювання та розробляння каталогів інформації на основі вебсайтів для інших (послуги у сфері інформаційних технологій); технологічне консультування 

Схожі торговельні марки

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 285405 (заявка m202002728): powercode academy; pc; cp; рс; ср
*285405 m202002728