Свідоцтво на торговельну марку № 295506 fbПоширити

* Свідоцтво діє

Не приймайте важливих рішень, виходячи виключно з інформації з нашого сайту. За потреби отримайте консультацію спеціаліста у сфері інтелектуальної власності.

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 295506 (заявка m201910842): dream home creation; immerse into your dream
(111)
Номер свідоцтва
295506
(210)
Номер заявки
m201910842
(151)
Дата реєстрації знака
07.04.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
10.05.2029
(220)
Дата подання заявки
10.05.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
07.04.2021, бюл. № 14/2021
(731)
Заявники

Товариство з обмеженою відповідальністю «СЛ СОФТ»;
Вул. Євгена Коновальця, 32 Б, кв. 236, м. Київ, 01133 (UA)

(732)
Власники

Товариство з обмеженою відповідальністю «СЛ СОФТ»;
Вул. Євгена Коновальця, 32 Б, кв. 236, м. Київ, 01133 (UA)

(740)
Довірена особа
(750)
Адреса для листування

Ортинська Марія Юріївна;
А/с 17, м. Київ, 03045 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Комп'ютерне програмне забезпечення записане; комп'ютерні програми завантажні; комп'ютерні програми записані; комп'ютерні програми оперативного обслуговування записані; комп'ютерні програмні платформи, записані або завантажні 

Кл.35:

Вивчання ринку; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; розміщування в одному місці,; на користь іншим особам,; асортименту непродовольчих товарів (крім їх транспортування),; яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари в магазинах роздрібної торгівлі,; на підприємствах оптової торгівлі,; за допомогою торговельних автоматів,; каталогів посилкової торгівлі або електронних засобів,; через веб-сайти або програми телемагазинів 

Кл.42:

Будівельне проектування; дизайн інтер'єру; досліджування у сфері будівництва; комп'ютерне програмування; консультування щодо проектування та розробляння комп'ютерного апаратного забезпечення; консультування щодо розробляння веб-сайтів; оновлювання комп'ютерного програмного забезпечення; програмне забезпечення як послуга (SaaS); проектування інтер'єру; прокат комп'ютерного програмного забезпечення; розробляння програмного забезпечення в рамках робіт з видання програмного забезпечення