Свідоцтво на торговельну марку № 101392 fbПоширити

* Дію свідоцтва припинено

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 101392 (заявка m200808511): mot; мот
(111)
Номер свідоцтва
101392
(210)
Номер заявки
m200808511
(141)
Дата закінчення строку дії реєстрації знака
30.04.2018
(151)
Дата реєстрації знака
25.12.2008
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
29.04.2018
(220)
Дата подання заявки
29.04.2008
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.12.2008, бюл. № 24/2008
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

червоний; білий;

(731)
Заявники

Тишкевич Віталій Михайлович;
Вул. Смілянська, 17, кв. 42, м. Київ, 03151 (UA)

(732)
Власники

Тишкевич Віталій Михайлович;
Вул. Смілянська, 17, кв. 42, м. Київ, 03151 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Остапчук Вікторія Гнатівна;
Тбіліський пров., 10, кв. 15, м. Київ, 03055

(750)
Адреса для листування

Остапчук Вікторія Гнатівна;
А/с 280, м. Київ, 01030 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; вивчання ринку; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; керування комп'ютерними файлами; комерційне інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); послуги з порівняння цін; послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); допомога покупцям у виборі та придбанні різноманітних товарів; сприяння продажеві (посередництво); демонстрування товарів; розповсюджування зразків; рекламування, в тому числі рекламування через комп'ютерну мережу; публікування рекламних текстів; рекламні агентства; розклеювання афіш, об'яв; розміщування об'яв поза приміщеннями; розміщування в мережі інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту різноманітних товарів та переліку надаваних послуг,що дозволяє покупцям зручно оглядати,замовляти,купувати ці товари та замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в мережі інтернет,а також отримувати необхідну інформацію про ці товари та надавані послуги; розміщування в одному місці,на користь іншим особам,асортименту товарів,в тому числі електротехнічного обладнання,яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари на підприємствах оптової і роздрібної торгівлі,а також інформування покупців щодо придбання цих товарів; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; наймання (прокат) рекламних матеріалів; написання рекламних текстів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; послуги з розміщування рекламних матеріалів; пошук спонсорів; послуги щодо зв'язків з громадськістю; радіорекламування; реклама поштою; телевізійне рекламування. 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 174759 (заявка m201214957): элитные продукти востока; восточный торговый караван
*174759 m201214957
Свідоцтво торговельну марку № 274041 (заявка m201806719): snitka
*274041 m201806719

Схожі торговельні марки