Заявка на знак № m202013517 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на знак для товарів і послуг № m202013517: сьогодні не тільки ми онлайн. хто ще? звісно, наш спонсор-кредитна картка more від ощад!
(210)
Номер заявки
m202013517
(220)
Дата подання заявки
09.07.2020
(731)
Заявники

Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» (UA)

(740)
Довірена особа

Шпакович Тетяна Іванівна

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Рекламування; керування підприємницькою діяльністю; адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи; адміністративна допомога щодо запитів про подання комерційних пропозицій; адміністративна допомога щодо запрошень до участі у тендерних процедурах; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; адміністративні послуги для направляння до лікарів за спеціалізацією; адміністративні послуги з релокації підприємств; адміністрування програм лояльності для клієнтів; адміністрування програм лояльності для постійних клієнтів авіакомпаній; аналізування собівартості; аудит підприємницької діяльності; аудит фінансовий; аукціонний продаж; аутсорсингове адміністративне керування для компаній; бухгалтерський облік; ведення бухгалтерських книг; ведення переговорів щодо укладання угод у сфері підприємницької діяльності для інших; вивчання ринку; визначання громадської думки; виписування рахунків; влаштовування передплати газет для інших; влаштовування передплати телекомунікаційних послуг для інших; готування платіжних документів; готування податкових декларацій; демонстрування товарів; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; допомога в керуванні підприємницькою діяльністю; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадчі послуги для керування підприємницькою діяльністю; досліджування щодо підприємницької діяльності; економічне прогнозування; забезпечування відгуками від користувачів на комерційні або рекламні потреби; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою вебсайтів; забезпечування інформацією у сфері підприємницької діяльності; забезпечування інформацією щодо комерційних та ділових контактів; забезпечування комерційною інформацією та порадами для споживачів у виборі товарів і послуг; забезпечування рейтингами від користувачів на комерційні або рекламні потреби; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; збирання статистичних даних; індексування вебсайтів на комерційні або рекламні потреби; керування діяльністю артистів-виконавців; керування діяльністю вільнонайманих працівників; керування діяльністю готелів; керування діяльністю спортсменів; керування діяльністю щодо програм з відшкодовування витрат для інших; керування підприємницькою діяльністю в перехідний період; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; комп'ютеризоване ведення справ; консультування з керування персоналом; консультування з керування підприємницькою діяльністю; консультування з комунікаційних стратегій щодо рекламування; консультування з комунікаційної стратегії щодо зв'язків з громадськістю; консультування з організовування підприємницької діяльності; маркетинг; маркетинг у рамках робіт з видання програмного забезпечення; маркетинг цільовий; маркетингові досліджування; машинописні роботи; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; написання біографічних довідок для інших; написання резюме для інших; написання рекламних текстів; написання сценаріїв на рекламні потреби; обробляння текстів; оновлювання рекламних матеріалів; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; оновлювання та ведення інформації в реєстрах; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування показів мод на рекламні потреби; організовування ярмарків; орендування рекламного місця; оформляння вітрин; оцінювання підприємницької діяльності; підбирання персоналу; поради щодо організовування і керування підприємницькою діяльністю; посередницькі послуги у сфері підприємницької діяльності щодо підбору потенційних приватних інвесторів для підприємців, які потребують фінансування; послуги агентств комерційного інформування; послуги агентств працевлаштування; послуги експертів з ефективності підприємницької діяльності; послуги з аутсорсингу (допомога у сфері підприємницької діяльності); послуги з керування підприємницькими проєктами для об'єктів будівництва; послуги з конкурентного розвідування ринку; послуги з корпоративних комунікацій; послуги з макетування на рекламні потреби; послуги з нагадування про ділові зустрічі (офісні роботи); послуги з огляду преси; послуги з оптимізації трафіку вебсайтів; послуги з порівнювання цін; послуги з розвідування ринку; послуги з фотокопіювання; послуги закупівельні для інших (закуповування товарів та послуг для інших підприємств); послуги зі зв'язків із засобами масової інформації; послуги зі складання графіків ділових зустрічей (офісні роботи); послуги зі створювання та керування списками подарунків; послуги із заповнювання податкової декларації; послуги імпортно-експортних агентств; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажам; послуги рекламних агентств; послуги секретарів; послуги телефонних комутаторів; послуги щодо зв'язків з громадськістю; послуги щодо комерційного лобіювання; послуги щодо комерційного посередництва; послуги щодо роздрібного продажу завантажних музичних творів у цифровому форматі в режимі онлайн; послуги щодо роздрібного продажу завантажних рингтонів у режимі онлайн; послуги щодо роздрібного продажу завантажних та попередньо записаних музичних творів та фільмів у режимі онлайн; послуги щодо роздрібного продажу творів мистецтва художніми галереями; послуги щодо оптового та роздрібного продажу мобільних телефонів, комп'ютерів, смарт-пристроїв, портативних електронних пристроїв та телекомунікаційних пристроїв; пошук даних у комп'ютерних файлах для інших; пошук спонсорів; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; приймання телефонних дзвінків для недоступних абонентів; прокат білбордів (рекламних щитів); прокат офісних машин і обладнання; прокат офісного обладнання на об'єктах коворкінгу; прокат рекламних матеріалів; прокат рекламного часу на засобах інформування; прокат торговельних автоматів; прокат торговельних стендів; прокат фотокопіювальних машин; пряме поштове рекламування; психологічне тестування для відбирання персоналу; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реєстрування письмових повідомлень та даних; рекламування з оплатою переходів на вебсторінку за рекламним оголошенням; рекламування зовнішнє; рекламування поштою; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі онлайн; розклеювання рекламних плакатів; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних концепцій; розслідування у сфері підприємницької діяльності; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; складання звітів про стан рахунків; складання індексів інформації на комерційні або рекламні потреби; складання профілю цільової аудиторії на комерційні або маркетингові потреби; сприяння продажам для інших; сприяння продажам товарів і послуг шляхом спонсорської підтримки подій та заходів; створювання рекламних фільмів; створювання телевізійних програм для продажу товарів через телемагазини; стенографування; текстове записування інформації (офісні роботи); телевізійне рекламування; телемаркетингові послуги; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін; фахове консультування щодо підприємницької діяльності; розміщування в мережі інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту товарів та рекламної інформації щодо переліку надаваних послуг,; що дозволяє покупцям зручно оглядати,; замовляти,; купувати ці товари та замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в інтернеті,; а також отримувати необхідну інформацію про ці товари та надавані послуги; розміщування в одному місці,; на користь іншим особам,; асортименту товарів (крім їх транспортування),; яке дозволяє покупцям зручно оглядати та купувати ці товари в пунктах оптової та роздрібної торгівлі,; за допомогою торговельних автоматів,; каталогів посилкової торгівлі або електронних засобів; інформування та консультування щодо послуг 35 класу, зазначених у переліку 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 212882 (заявка m201503114)
*212882 m201503114
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 212884 (заявка m201503116): ощадбанк; мій банк. моя країна
*212884 m201503116
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 260542 (заявка m201718236): будуй своє; програма підтримкм малого бізнесу; підтримки
*260542 m201718236
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 221465 (заявка m201615204): сбербанк
*221465 m201615204
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 260555 (заявка m201718255): build yours
*260555 m201718255
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 34083 (заявка 2001063521): ощадбанк
*34083 2001063521
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 87055 (заявка m200613298): ощадстрой
*87055 m200613298
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 260551 (заявка m201718249): ощад бізнес
*260551 m201718249
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 260546 (заявка m201718242): build yours; small business support program; oschadbank; my bank, my country
*260546 m201718242
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 91067 (заявка m200607489): сберегательный банк украины
*91067 m200607489
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 249972 (заявка m201703250): ощад pay
*249972 m201703250
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 212881 (заявка m201503113)
*212881 m201503113
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 212879 (заявка m201503111): ощадбанк; мій банк моя країна
*212879 m201503111
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 68287 (заявка m200503390): арсенал
*68287 m200503390
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 212883 (заявка m201503115): ощадбанк; мій банк. моя країна
*212883 m201503115
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 260549 (заявка m201718245): будуй своє; програма підтримки малого бізнесу
*260549 m201718245
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 204087 (заявка m201408665): ощад 24/7; 247
*204087 m201408665
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 260544 (заявка m201718239): build yours; small business support program
*260544 m201718239
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 91068 (заявка m200607491): savings bank of ukraine
*91068 m200607491
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 82116 (заявка m200607492): сбербанк
*82116 m200607492
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 260556 (заявка m201718256): my bank, my country
*260556 m201718256
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 260547 (заявка m201718243): будуй своє; програма підтримки малого бізнесу; ощадбанк; мій банк моя країна
*260547 m201718243
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 48450 (заявка 2003066113): завжди поруч
*48450 2003066113
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 87051 (заявка m200613294): ощадавто
*87051 m200613294
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 25899 (заявка 99061915): об; ф
*25899 99061915
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 87053 (заявка m200613296): ощадбуд
*87053 m200613296
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 204086 (заявка m201408664): oschad 24/7; 247
*204086 m201408664
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 204088 (заявка m201408666): oschadbank
*204088 m201408666
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 276155 (заявка m201814388): ощадбанк; мій банк. моя країна
*276155 m201814388
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 115459 (заявка m200804047): кредит 1+1%
*115459 m200804047
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 276156 (заявка m201814392): oschadbank premium banking
*276156 m201814392
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 249971 (заявка m201703249): ощад pay
*249971 m201703249
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 207979 (заявка m201412398): мій банк. моя країна
*207979 m201412398
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 91069 (заявка m200607493): ощадбанк україни
*91069 m200607493
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 249974 (заявка m201703253): oschad pay
*249974 m201703253
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 107598 (заявка m200804045): швидка копійка
*107598 m200804045
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 260548 (заявка m201718244): build yours; small business support program; oschadbank; my bank me country
*260548 m201718244
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 212880 (заявка m201503112): ощадбанк; мій банк. моя країна
*212880 m201503112
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 91070 (заявка m200607494): сбербанк украины
*91070 m200607494
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 205311 (заявка m201411492): ob; %; об
*205311 m201411492
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 87054 (заявка m200613297): ощадінвест
*87054 m200613297
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 29002 (заявка 99061916): ощадний банк україни
*29002 99061916
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 249973 (заявка m201703252): ощад pay
*249973 m201703252
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 260553 (заявка m201718252): ощадбізнес
*260553 m201718252
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 260554 (заявка m201718254): будуй своє
*260554 m201718254
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 276157 (заявка m201814396): ощадбанк
*276157 m201814396
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 87052 (заявка m200613295): ощаджитло
*87052 m200613295
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 260552 (заявка m201718251)
*260552 m201718251
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 260550 (заявка m201718246): build yours; small business support program
*260550 m201718246
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 32694 (заявка 2001063520): ощад
*32694 2001063520
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 260545 (заявка m201718241): будуй своє; програма підтримки малого бізнесу; ощадбанк; мій банк моя країна
*260545 m201718241
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 87056 (заявка m200613299): ощадстрах
*87056 m200613299