Свідоцтво на торговельну марку № 124637 fbПоширити

* Дію свідоцтва припинено

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 124637 (заявка m200900800): п
(111)
Номер свідоцтва
124637
(210)
Номер заявки
m200900800
(141)
Дата закінчення строку дії реєстрації знака
30.01.2019
(151)
Дата реєстрації знака
25.06.2010
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
29.01.2019
(220)
Дата подання заявки
29.01.2009
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.06.2010, бюл. № 12/2010
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

червоний; білий;

(731)
Заявники
(732)
Власники
(740)
Довірена особа

Зибцев Євген Анатолійович;
А/с 8762, м. Харків, 61002

(750)
Адреса для листування

ТОВ "Інвента";
А/с 8762, м. Харків, 61002 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Агентства комерційного інформування; вивчання ринку; визначання громадської думки; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділові довідки; допомога в керуванні справами; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; послуги щодо зв'язків з громадськістю; дорадча допомога в діловому керуванні; консультування щодо керування справами; поради щодо налагоджування і керування справами; написання рекламних текстів; обробляння текстів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; фахове консультування щодо підприємництва; послуги з розміщування рекламних матеріалів; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; рекламні агентства; наймання (прокат) рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; розклеювання (розміщування) афіш, об'яв; розсилання поштою рекламних матеріалів; сприяння продажеві (посередництво); телевізійне рекламування; фотокопіювання; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 122035 (заявка m200900803): infotrade; info trade
*122035 m200900803
Свідоцтво торговельну марку № 125321 (заявка m200900799): infotrade; info trade
*125321 m200900799

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 305010 (заявка m201824927): п р о с т і р; простір; діловий мистецький концертний
*305010 m201824927
Свідоцтво торговельну марку № 304268 (заявка m201925252): кзгп; к з г п
*304268 m201925252
Свідоцтво торговельну марку № 302381 (заявка m201916559): bak; профі вак; п р о ф і
*302381 m201916559
Свідоцтво торговельну марку № 300853 (заявка m201918106): полтава
*300853 m201918106
Свідоцтво торговельну марку № 300972 (заявка m201921216): пекаріно
*300972 m201921216
Свідоцтво торговельну марку № 300081 (заявка m201920734): проект; п р о е к т
*300081 m201920734
Свідоцтво торговельну марку № 298397 (заявка m201909496): пульсар 92
*298397 m201909496
Свідоцтво торговельну марку № 296841 (заявка m201910334): п р е з е р ф л о; презерфло
*296841 m201910334
Свідоцтво торговельну марку № 296222 (заявка m202015549): на прорізній; житловий комплекс
*296222 m202015549